وبلاگ سعید شجاعی سعدی- blog of said shogaiee saadi

the blog of said shogaiee saadit- سعید شجاعی سعدی با سه مهارت تخصصی برنامه ریزی اجتماعی

اعلام رسمی کنار گذاشتن طرح حذف سایتهای سکسی از فضای اینترنتی کشور بون اعمال فیل

اعلام رسمی کنار گذاشتن طرح حذف سایتهای سکسی از فضای اینترنتی کشور بون اعمال فیلتر توسط بنده سعید شجاعی سعدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

آینده ایران وایرانی -لطقا این مقاله را با دید ژرف بخوانید وبدیگران معرفی فرمایید

نویسنده-سعید شجاعی  سعدینویسنده این مقاله درنهایت بی ادعایی و بدون دارا بودن کمترین منافع مالی یا سیاسی ویا خدای ناکرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نامه دوباره خانم لی آن نیوبرن ایونس به بنده در باره وضعیت فعلی امریکا و پیروزی ج

  این نامه معلم امریکایی از ایالت کارولینای شمالی به بنده سعید شجاعی سعدی نشان از وضعیتی در امریکا دارد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نامه دوباره خانم لی آن نیوبرن ایونس به بنده در باره وضعیت فعلی امریکا و پیروزی ج

  این نامه معلم امریکایی از ایالت کارولینای شمالی به بنده سعید شجاعی سعدی نشان از وضعیتی در امریکا دارد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
5 پست
شهریور 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
11 پست
آذر 87
14 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
3 پست
تیر 87
8 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
8 پست
دی 86
13 پست
آذر 86
16 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
22 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
19 پست
طنز_مهم
1 پست
facebook
1 پست
نابودی
1 پست
کشتار
1 پست
بی_ادب
1 پست
نتانیاهو
1 پست
تعصب
1 پست
جهل
1 پست
تنگ_نظری
1 پست
اسراییل
1 پست
بخشش
1 پست
خدا_حافظ
1 پست
پوزش
1 پست
2سال_دیگر
1 پست
کلینتون
1 پست
clinton
1 پست
کودک
1 پست
تجاوز
1 پست
قتل
1 پست
افغانی
1 پست
دانشجو
1 پست
ویندوز
1 پست
ابداع
1 پست
خواب
1 پست
بهشت
1 پست
دیشب
1 پست
محاکمه
1 پست
لیبی
1 پست
مصر
1 پست
تونس
1 پست
ارزو
1 پست
دوستی
1 پست
احساسات
1 پست
سیاست
1 پست
دبیر_کل
1 پست
ثروت
1 پست
شهرت
1 پست
قدرت
1 پست
شهوت
1 پست
وبلاگ
1 پست
این
1 پست
نویسنده
1 پست
در_باره
1 پست