ایا مهندس مشایی وزیر امور خارجه می شود؟

"بنام خداوند بخشنده و مهربان"
" ایا مهندس مشایی وزیر امور خارجه می شود"
(تحلیل زیر یک پیش بینی سیاسی صرف و یک برداشت شخصی است که ممکن است درست باشد یا غلط .اگر درست است گوارای وجود و اگر نادرست است از پیش پوزش مرا بپذیرید)

یاداوری-
الف-موضوع فعالیت بنده در وب نگاری تحلیلی و سیاسی فقط در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و همانگونه که در حدود شش سال وبنگاری و فعالیت اینترنتی  بنده بی ادعا شاهد بودید بجز مواردی نادر همه تحلیل ها و نقطه نظرات بنده حول محور سیاست خارجی و چالشهای منطقه ای و جهانی پیش روی  مردم و نظام و کشور و بویژه جلوگیری از حمله احتمالی قدرتهای جهانی  زورگو و گستاخ  متمرکز بوده است که به بهانه انرژی هسته ای و مانند ان ! قصد  جان و مال و ناموس و تمامیت ارضی و استقلال و تمدن هفت هزار ساله  و نظام ما را نموده است و بس !.

درواقع تنها دلیل و هدف و منظورم از  شروع فعالیت وبنگاری تحلیلی و سیاسی بنده بی ادعا ی چون من !عبارت بود از ارایه تحلیل و راهکار و افشای سیاستهای مکارانه قدرتهای زورگو و گستاخ برای حمله احتمالی به ایران اسلامی و با این کار  در حد توان و وسع خود ادای دین نموده و می نمایم  . به همین جهت تحلیل مهم زیر نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعتقاد دارم اگر یک وزیر خارجه قوی  و یک تیم کارامد  و هماهنگ در وزارت خارجه داشته باشیم  بصورت بالقوه و بالفعل می توان انتظار داشت تا بخشی از تهدیدات  خارجی احتمالی به فرصت  برای منافع ملی کشور تبدیل شوند.

ب-  به اطلاع ان دسته از خواننده گان  عزیزی که نظرات گرانسنگ خود را  از طریق ایمیل و اس.ام.اس و مانند ان  ارسال  نموده و یا می نمایند(چه انها که بدستم رسیده و یا نرسیده باشند!) و ضمن شرمند کردن بنده خواستار مبادله لینک هستند و یا اندسته از خواننده گانی که مصرانه خواهان تلاش بنده برای کسب خواننده بیشتر در شبکه اینترنت هستند می رسانم : ضمن تشکر فراوان از لطف و محبت و دلسوزی و احساس مسئولیت انها و نیز ضمن  عرض پوزش! بدلایل شخصی !علاقه ای به تبادل لینک  با وبلاگها و سایتهای دیگر و یا تلاش برای کسب خواننده بیشتر  را ندارم چرا که اصلا ادعای ندارم و صرفا و بطور خودجوش و بدون داشتن کمترین منافعی و با به اب و اتش زدن خود در شش سال گذشته هر انچه را که در وسع و بضاعت خود داشتم را بکار برده تا بیگانگان متجاوز را از دست اندازی به این کیان مقدس با ارایه تحلیل و راه حل و دادن هشدارهای بروز و متقن و مستند بازدارم. در این کار بجز ادای دین برای کسب رضای خدا و خدمت به مردم و کشور هدفی نداشته و ندارم کسی هم که کار را بر رضای خدا و خدمت به مردم انجام میدهد نیازی به خودنمایی و کسب جایزه و تایید و تشویق ورانت و حقوق و منافع و غیره را ندارد.

پ- به ان عزیزی که برایم  نوشته بود اگر من هم مثل تو در ناز و نعمت زندگی می کردم می توانستم مثل تو بترکانم(!!!؟) می رسانم اگر ناز و نعمت ان است که بنده برای کسب رضای خدا با مشقت فراوان و با تحمل هزاران فشار  و دسیسه خردکننده  همه جانبه و منجمله  تحمل بغض و کینه شیطانی  و شخصی اندک مدعیان  بی سواد و بی هنر و ریا کار و  درغگو ! و نیز با دارا بودن سه مهارت تخصصی روز دنیا در مغازه ای متروک و کوچک خود به انتقال علم و دانش کامپیوتر و زبان به هزاران جوان مستعد ولی بی بضاعت محل تولد خود مشغول است  و در کنار ان هم این کارهای به بیان شما "بسیار مهم" را هم انجام می دهد! .

بله عزیزم ! از این  ناز و نعمت خدمتگزاری مسرور و خدای بزرگ را شاکرم!  اما اگر منظور تو عزیز از ناز و نعمت داشتن خانه و ماشین و باغ و یلا و حسابهای بانکی پر و پیمان  و رانت است به اطلاع تو عزیز می رسانم  سخت در اشتباهی! و اصلا و ابدا از این خبرها  نیست !اگر تو عزیز دلم و خانواده محترمت مثل بنده در خانه ای اجاره ای نقلی بدون گاز انهم در این سرمایی طاقت فرسای زمستان زندگی می نمودید انوقت متوجه می شدید  هنوز هستند کسانی که نه به ریا و تزویر و نه به باند و باند بازی و نه به دروغ و قدرت! و نه به ثروتی که با فقیر کردن دیگران  و خیانت به بیت المال بدست امده باشد علاقه ای دارند و نه به چیزی هایی که اهل صرف دنیا !شبانه روزی و بطور بلدوزر وار بدنبال جمع اوری مال و ثروت و شهرت و شهوت  و قدرت هستند و اصلا هم سیری وخستگی سرشان نمی شود . خیلی تقوا می خواهد که خلبان! باشی و با نامردی و جنایت اشکار  وادارت کرده باشند گاریچی بشوی!  اما تو  با افتخار وظیفه گاریچی را بپذیری !  و همه را مشیعت الهی بدانی  و صبوری کنی و خم به ابرو نیاوری ! خدمت کنی  و بی توجه به تهدید و تشویق و دسیسه و مزاحمتهای اشکار و پنهان  دیگران !  از اینکه کارهای بزرگ را به ادمهای کوچک و کارهای کوچک را بدست ادمهای بزرگ دادند فقط نگران  تبعات مخرب ان برای کشورو نظام و مردم باشی  و ... بگذریم !.
----------
ت- در این شش سال هرگاه مطلب و تحلیلی در وبلاگ هایم قرار داده ام  در نهایت  بی ادعایی و فرو تنی  و صادقانه و متواضعانه در ابتدای ان جمله " (این تحلیل یک پیش بینی سیاسی صرف و یک برداشت شخصی است که ممکن است درست باشد یا غلط .اگر درست است گوارای وجود و اگر نادرست است از پیش پوزش مرا بپذیرید)".با این جمله همیشه قصد داشتم تا اول نشان دهم "همه چیز را همه کس دانند" و دوم بر نسبی بودن صحت و صقم  تحلیل های سیاسی تاکید نمایم و سوم جای بحث و نقد  را بر نظرات و تحلیلهایم باز گذارم و بلاخره چهارم امکان استفاده احتمالی اهل سیاست و پژوهش و درس و بحث و مسئولیت و رسانه را از این تحلیل ها را فراهم سازم.


در اینجا با چهار بیت از غزل حافظ  توجه شما خواننده عزیز  را  به تحلیل زیر با نام " ایا مهندس مشایی وزیر امور خارجه می شود؟ " جلب می نمایم.
------------
"حالیا مصلحت وقت در ان می بینم -که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم"

"جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم-یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم"

"جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم-تا حریفان دغل را بجهان کم بینم"

"سر برازادگی از خلق برارم چون سرو-گردهد دست که دامن زه جهان درچینم"
........ حافظ
- سعید شجاعی سعدی شیراز-جمعه 89/10/24

-------
" ایا مهندس مشایی وزیر امور خارجه می شود"

تغییر دکتر متکی وزیر پیشین امور خارجه و گزینش سر پرست جدید  از سوی دکتر احمدی نژاد رییس جهمور محترم
بازار حدس گمان در مورد معرفی وزیر اینده به مجلس را در بین ناظران و تحلیلگران سیاسی ایران و منطقه داغ نموده است . تجربیات مشابه در بعد از انقلاب  نشانگر ان است که در بیشتر موارد همه روسای جمهور پیشین همان فرد سرپرست را  در (پایان و یا قبل از پایان)مدت سه ماهه قانونی جهت کسب رای اعتماد  به مجلس معرفی نموده اند.
در این مورد هم تقریبا همه ناظران  و تحلیلگران سیاسی به استناد به همین روییه معمول انتظار دارند دکتر صالحی در دوماه اینده رسما از سوی رییس جمهور  بعنوان وزیر امور خارجه جدید به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند . اما بنده  با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی  که ایران اسلامی در ان بسر می برد اعتقاد دارم اگر دکتر احمدی نژاد از رای اوردن مهندس مشایی مطمئن گردد هیچ بعید نیست ایشان را بجای دکتر متکی به مجلس معرفی نمایند.در چنین صورتی بنظر می رسد اگر حساسیتهای که اظهارات  اخیر اقای مهندس مشایی ایجاد نموده است را بدلیل داخلی بودن(بیشتر ) دامنه  و تبعات ان نادیده بگیریم. به هر روی  بنظر می رسد اقای مشایی به سه دلیل زیر یکی از  گزینه ها برای تصدی این مسئولیت باشد .
----------
1- ارتباط کاری و شخصی و خانوادگی مستحکم و گرم و صمیمی که بین ایشان و رییس جمهور وجود دارد می تواند همدلی و هماهنگی بیشتری را در مواجهه با  چالشها و تنش ها و مذاکرات و  دفع تهدیدات  و استفاده از فرصتها و جلوگیری از فرصت سوزی  را برای نظام و دولت و مردم و منافع ملی در سیاست خارجی بهمراه داشته باشد. این مطلب درست است که سیاستهای کلان خارجی و داخلی را (براساس قانون اساسی) مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می نمایند اما قانونا دولت و بخصوص رییس جمهور و وزیر امورخارجه (تحت نظارت مجلس )بعنوان بازوی اجرایی  رهبری و مجلس  اجرای انها را بر عهده دارند. لذا هر فردی که بتواند  در چارچوب قانون و با رعایت همه اصول و معیارهای تدوین شده و مصوب  رسمی با کمترین هزینه بیشترین درجه موفقیت در کسب منافع ملی را در سیاست خارجی بدست اورد احتمالا مورد تایید  همه هم  باشد . بنظر می رسد با توجه به همه جوانب پیش گفته شده اقای مشایی یکی از گزینه های موثر برای  رسیدن به این مهم باشد.
----------
2- هر چند مواضع و اظهارات اخیر  اقای مهندس مشایی در داخل و در کنار موافقانش مخالفت های شدیدی را هم در پی داشته است اما همین اظهارات و مواضع او در کنار شخصیت سیاسیش (انچنان که از واکنش های  رسانه های انها بر می اید) بنظر می رسد در محافل سیاسی غرب  و شرق  بازتاب مثبتی داشته است که در شرایط سیاسی و تحریمی پیش رو بنظر میرسد می تواند ایشان  نقش مثبتی در کسب  و رسیدن به اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  ایفا نماید ( شاید شما خواننده عزیز اصطلاح "شرق و غرب" را مربوط به دوران جنگ سرد تلقی نمایید اما بنده به دلایلی که جای بحث ان در این مطلب کوتاه نمی گنجد اعتقاد دارم شکل جدیدی از تقسیم بندی جهانی "قدرت" در حال تکوین است که کار برد این اصطلاح را در ادبیات سیاسی جهان امروز مجدا احیاء نموده است) همچنین تجربه مدیریت چند ساله بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اشنایی بیشتر ایشان با مسایل فرهنگی و تاریخی و سیاسی و گردشگری   ایران و منطقه و جهان از دیگر امتیازات مشایی برای وزارت امور خارجه است .
----------
3- همانگونه که بیشتر ناظران سیاسی جمهوری اسلامی (چه در داخل و خارج) ایران پیش بینی می کنند به احتمال زیاد اقای مشایی در انتخابات اینده ریاست جمهوری از سوی جناح قدرتمند طرفدار دکتر احمدی نژاد بعنوان ریاست جمهوری معرفی و (در کنار کاندید های دیگر)پا به میدان رقابت خواهد گذاشت(بماند که بسیاری هم پیش بینی می کنند که در چنین صورتی شورای  محترم نگهبان امکان دارد ایشان را رد صلاحیت نمایند) حال اگر فرض کنیم که ایشان با تایید شورای نگهبان وارد عرضه انتخابات گردد بنا براین فعالیت ایشان بعنوان وزیر امورخارجه بخصوص اگر با کسب موفقیت در انجام وظایفش همراه باشد عملا وجهه و مو قعیت او  را در داخل و خارج افزایش چشمگیر خواهد نمود و همین امر   موفقیت ایشان در کسب رای را دو چندان خواهد نمود.بنا براین بعید نیست اقای مشایی به مجلس شورای اسلامی بعنوان وزیر امور خارجه معرفی گردد.


/ 0 نظر / 7 بازدید