ایا گریه نکردن مردی می اورد؟!

ایا گریه نکردن مردی می اورد؟!

IF YOU DONT CRY YOU WILL  BE A MAN! HOW ABOUT LAUGHING! WHAT DO YOU THINK ABOUT !. IF YOU WANT TO KNOW MY PROFESSIONAL  VIEWPOINTS, YOU MAY (CAN) READ IT INTO PERSIAN AT MY BELLOW ARTICLE.

 

 ON THIS ARTICLE YOU FIND OUT THE ORGIONAL & PLATEFORM REASONS FOR KILLING AND BLEEDING AND TORTURING IN HUMAN SOCIETIES AND ALSO FOR  MARTIAL ATTACKING TO OTHER STATES OR DOMESTIC PEOPLE IN ORDER TO GAIN MORE POLITICAL & ECONOMIC  "POWERITY" AND BENEFITS!.

------------

SAID SHOGAIEE SAADI.SHIRAZ, IRAN.

SAT,APRIL,23,2011

-------

 در نوشته زیر  بنده سعید شجاعی سعدی ازدیدگاه  تجربه و مطالعه و تحقیق علمی و  شخصی  نشان داده ام که "گریه و خنده " بعنوان دو خصوصیت ذاتی انسان اگر از سوی جامعه جهانی و دولتها و تصمیم سازان  بی دلیل مورد کنترل و دست کاری قرار گیرد می تواند  افراد را بصورت بالقوه  دچار عقده  نماید که همین دخالت  و عقده ناشی از محدودیتها و محرومیتها !  نهایتا یکی از دلایل بسیار مهم هر گونه اسیب اجتماعی و نارامی و تجاوز و نسل کشی و جنایت علیه بشریت خواهد بود. بنظر می رسد مطالعه فراگیر بر این موضوع راه حل بسیار کم هزینه و در عین حال بسیار موثری برای اقتدار حکومتها و جلوگیری از پدید امدن جنگ و نا ناارامی و خونریزی در جهان است!

 

تقریبا در همه جوامع و همه  سیستم های اموزشی دنیا - از کودکی  در مدارس و رسانه ها (بصورت رسمی و یا غیر رسمی) به افراد اموزش می دهند که "مرد گریه نمی کند ! " این جمله بنظر من اساس و بنیاد نادرست  بیشتر کجروی ها سیاسی  ( مثل سرکوب و شکنجه و نسل کشی و اشغال و تجاوز و ...)  و نیز  اسیبهای اجتماعی (نظیر قتل و جنایت و ادم ربایی و ...) در جهان است!.

--------------

حتی در جوامع غربی که "خنده" و" لذت و شادی" زیر بنای رسمی ان جوامع را تشکیل می دهد تا اول کار و فرایند  تولید در انجا  بوسیله روحیه بالای گارگران و دست اندر کاران امر  تولید کالا و خدمات بیشتر گردد و دوم دنیاگرایی و ملزومات ان در جهان  رشد و گسترش  یابد و سوم با روی اوردن به نشاط و لذت و خنده هرچه بیشتر   از دوران ستمگرانه تسلط کلیسا و کشیشان متعصب و جاهل قرون میانه که با نام خدا به قتل و تجاوز و نسل کشی و استثمار و استعمار می پرداختند دور گردند و اجازه بازگشت کلیسا و کیشیشان را  به اقتدار گذشته  ندهند و چهارم مصرف را بالا ببرند تا تولید  و فرصتهای شغلی بیشتر  ایجاد کنند.

------

 نیز "گریه کردن "کودکان و افراد غالبا کاری ضد ارزشی و نا مردانه! و کار افراد ترسو و بدبخت و در مانده بحساب می اید!. هالیود و دیگر مراکز فیلم سازی غربی همه با تولید فیلمهای سکسی و اکشن ضمن گسترش فرایند و پدیده "فردگرایی و لذت و شادی و  دنیا طلبی " همچنین از "گریه" بعنوان رفتار افراد در مانده و بدبخت یاد می کنند!

----------------

بنظر من "انسان" از هنگامی که گریستن را "ننگ و زشت" دانست با دست خود مجوز "عقده دار شدن " افراد جوامع  و حاکمان خود را صادر نموده است!. عقده های که افراد عادی را برای دست زدن به هر عمل غیر انسانی  و جنایتکارانه بصورت بالقوه اماده می سازد و حاکمان و سیاستمداران را در جهان برای نسل کشی و استثمار و استعمار و تجاوز وشکنجه و خونریزی بصورت بالقوه و بالفعل اماده می سازد!.جالب این است که افراد عادی و سیاستمدران جهان هریک برای عمل خود توجیهات کافی را   تراشیده و می تراشند!.

------------------

من روانشناس نیستم اما برنامه ریز اجتماعی هستم و بجز چند واحد روانشناسی که در بیست و اندی سال قبل در دانشگاه خواندم و کمی هم مطالعه ازاد کتب روانشناسی چیزبیشتری از روانشناسی تخصصی نمی دانم.اما بر اساس تجربه و مطالعات سیاسی و اجتماعی بنده سعید شجاعی سعدی  (نظیر حدود سیصد مقاله نگاشته شده توسط بنده و قرار دادن انها در وبلاگهایم- و منجمله همین وبلاگی را که شما در حال مطالعه ان هستید)  بجرات می توانم ادعا کنم  وضع سیاسی و اجتماعی کشورهای کنونی جهان  ناشی  از سرکوب "حق گریستن" اشکار و رسمی! مردم  و  همچنین افراط در لذت طلبی و شادی جوامع غربی و کشورهای لاییک و نیز  مبارزه با شادی و شعف  و دنیا طلبی کنترل نشده در جوامع بسته و نیز جوامع مذهبی جهان امروز است!. 

 ---------------

بنا براین بنظر من می رسد  تا در غرب و کشورهای غیر غربی لاییک "گریستن" در عرف و فرهنگ کاری بچگانه و بزدلانه بحساب اید و تا هنگامی که در جوامع مذهبی و یا جوامع بسته  شادی و خنده قرار باشد به کنترل رسمی دراید و این  سیاستمداران هستند که مرز خنده و گریه  و زمان و مکان و موقعیت ان را تعیین می کنند طبیعی است که در جهان همروزه شاهد بروز قتل و کشتار و تجاوز و کشورگشایی و قیام و غیره باشیم.

---------------

چقدر خوب است حق شادی و  خندیدن و گریستن یک حق انسانی و  ذاتی و خداداده  و ازاد بشری بحساب اید و کسی و یا دولتی در جهان سعی در کنترل  و جهت دهی و یا  قانونمند کردن ان بر نیاید!  تا افراد "عقد های " بار نیایند و بعد ها که بزرگ شدن با اعمال و رفتار خود بر علیه  منافع جامعه و قانون و امنیت  ملی و منطقه ای و جهانی  که می تواند به بروز نا ارامی سیاسی و اجتماعی و برهم خوردن نظام  اخلاقی و در نتیجه بوجود امدن جنگ و خونریزی و شکنجه و  اسارت و  کشتار گردد دوری شود!. 

--------------

سعید شجاعی سعدی          

شیراز- شنبه - سوم اردیبهشت نود       

/ 0 نظر / 9 بازدید