ده نکته اساسی...

ده نکته اساسی در این زندگی کوتاه دنیایی.البته برای اهلش
---
نوشته و پژوهشی از سعیدشجاعی سعدی-شیراز
شنبه 13 خرداد ماه سال 1391
---
تقدیم به روح پاک امام خمینی"ره"  بمناسبت سالگرد رحلتش و نیز پیشکش به حضرت ایه  خامنه ای رهبر عزیز انقلاب  اسلامی جانشینش و با برداشت از منش و کنش و سیره مولای مومنین و مومنات  و معلم همیشگی تاریخ  درهمه عصرهاونیز همه عصرها یعنی حضرت علی "ع" که تولدش فردا است.
---
هر انسان در دوران زندگی خود احتمال دارد به امکانات و موقعیتهای سیاسی  و اداری و اجتماعی و مالی و غیره دست یابد.دراین صورت طبیعی است که بداند و بفهمد و باور  داشته باشد که اول عمر بشدت کوتاه  و زودگذر است! .
---
دوم پست سیاسی و یا اجرایی  و  یا موقعیت مالی و اجتماعی و غیره امری دایمی نیست و امروز هست و فردا ممکن است دیگر اثری از ان نباشد.پس غرور و تکبر و منیت و سوی استفاده از ان امکانات در جهت کسب هردم بیلی و افراطی  پدیده هایی چون شهرت و شهوت و ثروت و قدرتی که بطور  ناحق و حرام و با له کردن  و گرفتار کردن دیگران   بدست امده باشد می تواند بعدا پشیمانی و خجالت و عذاب و شرمندگی و رسوایی در دنیا و آخرت در پی داشته باشد
---
 سوم عاقل کسی است که جو گیر نشود و خودش را گم نکند و همواره خود را بنده خدا و خادم مردم بداند و هرگز با جان و مال و ابروی مردم بازی نکند و کار و گناه  نکرده را بدیگران نسبت ندهد. نان دیگران را بی جهت آجر نکند و کینه و غرض و مرض شخصی را در مورد دیگران اعمال نکند و بداند  و باور داشته باشدکه خدا در هر حال ناظر و اگاه براعمال آشکار و پنهان همگان است  و عدالت او درمورد پاداش به بندگان خالص و صادق و خادم و نیز کیفر جنایتکاران و حرامخوران و  ظالمان و فاسدان وخائنین به بیت المال و حق الله و حق الناس هم در دنیا و هم در اخرت امری قطعی است
---
چهارم  نه تنهانباید در سر راه دلسوزان و خیر خواهان و علاقمندان به خدمت صادقانه  و بی مزد و ادعا و منت مانع تراشی شود که برعکس تلاش گردد تا  راه برای برای فعالیت صاحبان فکر و اندیشه والا و مثبت و توانمند و شایسته هموار گردد که در اینکار مصلحت و منافع و سود همه جانبه همگان نهفته است و کوتاهی در انجام ان موجودیت همگان را با خطر احتمالی روبرو می سازد
---
پنجم خدای ناکرده از درست کردن  پاپوش و امر کثیف زیراب زنی و توطئه برای کسانی را که نمی پسندیم جدا خودداری گردد شاید استمرار خدمت و فعالیت فرد و یا افراد مغصوب شده نهایتا بنفع همه و منجمله فرد و یا افراد زیراب زن هم باشد .بسیار مطلوب است خشم خود را کنترل کنیم تا بعدا پشیمان و شرمنده نشویم و شجاعت عذرخواهی و طلب بخشش  از دیگران را در خود ایجاد کنیم تاخداوند  بزرگ هم مارا شرمنده در دنیا و اخرت نسازد و اگر بر اثر غرض یا مرض شخصی و یا اشتباه ضرر و زیانی مادی و معنوی بر کسی واردکردیم شجاعت  و تقوا و مردانگی لازم برای پذیرش اشتباه و جبران ضرر و زیان  وارده و عذرخواهی را داشته باشیم.
---
ششم اگر کسی را توانمند تر و شایسته تر و باتجربه تر و باسوادتر و باهوش تراز خود دیدیم بجای نادیده گرفتن او و توانمندیهایش  و یا تخریب و مشکوک جلوه دادن  او - صادقانه به توانمندیها ی او امکان بروز و ظهور دهیم تا جامعه و  کشور ودنیا از ان بهره مندگردد.ازکجا معلوم که فعالیتهای او برای همه بویژه برای همان کینه ورزان هم بسیار مفید نباشد
---
هفتم ضعیف کش نباشیم و اگر دیدیم قلدری ضعیفی را هدف کینه و ظلم و زورگویی و تخریب خود قرار داده فورا تلاش کنیم تا جلو   کار ناشایست و غیر انسانی و ناجوانمردانه و غیر شرعی  او  را بگیریم و حق مظلوم را اعاده کنیم بخصوص  حواسمان جمع باشد که از ما برای زمین زدن و بی اعتبار کردن مردان و زنان خالص و خادم و پاک  وخدمتگزار و اطرافیانش براساس طرح و نقشه کثیف و شیطانی قبلی و یا بابکارگیری اوباش و اراذل بی دین و نامرد و بی وجدان و بی غیرت و خدا نشناسی که برای پول دست به هر جنایت و خیانتی میزنند استفاده ابزاری نگردد.بلاخره دیر یا زود نقشه و طرحهای شیطانی و دست مجریان و آمران ان رو خواهد شد و همگی باید در پیشگاه خدا و مردم و غیره جوابگو باشند هرچند چوب خدا بی صدا است عدالت خداوندی  احتمالا با بازی کنندگان با جان و مال و ابروی مردم بوسیله نازل کردن بلا و بیماری سخت و حوادث مرگبار وتصادفات طبیعی بر انها اجرا خواهد گردید   
---
هشتم حد و اندازه را دردوستی و دشمنی بادیگران رعایت کنیم و از تفریط و افراط  در ان بپرهیزیم که ممکن است دوست امروز ما فردا دشمن سر سخت ماگردد و برعکس دشمن خونی امروز مادوست صمیمی فردای ما گردد..
---
نهم  روح پاک و مقام شامخ  الهی و انسانی خود را به دروغ و غیبت و ریا و تزویر و فحش و توهین الوده نکنیم.در دعواهای سیاسی و یا روزمره خود چند نفری بر سر یکنفر نریزیم واگر فردی در دعوا زمین خورد بنامردی بر سر زمین خورده نریزیم. مطلوب است همیشه و در هر حال مقام زن را گرامی بدانیم و مردی را جلو زن و فرزندانش خار و خفیف نکنیم که خدا و عدالتش چند برابر بد تر از آن را برسرمان قطعا فرود خواهد آورد
---
دهم بی جهت چاپلوسی نکنیم و ارزش بزرگان و علما و والدین و اندیشمندان و متفکرین و دانشمندان  و خادمان جامعه  خود را هم در حیات و هم در ممات انها بخوبی پاس بداریم تا خدا هم بر اعتبار و ابرو و عزت ما برکت دهد   
===
      

طنز سیاسی مهم و خواندنی!البته کمی تا قسمتی دردناک!
دوشنبه 8 خرداد ماه سال 1391

طنزسیاسی  
===
  فکر کنم دیشب  باز مثل دفعات قبل  در نوشیدن چای و  ابلیمو  زیادی روی کردم  چون دم صبح خواب بدی دیدم .حتما می پرسید چه خوابی؟ !. راستش خواب دیدم که نامه زیر را برای استانداری فارس ارسال کردم!. اقا توی خواب دیدم  با اینکار  برو بچ جمع شده بودند این بار آشی  برام بپزند که ده وجب روغن لیتری 4 هزارتومان رویش  باشد!.در اینجا برای انکه حوصله شما سر نرود فقط دو گفته موافق و مخالف از جمع برو بچ را تعریف می کنم.
---
از کلمات قصار بروبچ موافق پختن آش از برای سعید شجاعی سعدی که من باشم:
---
اقا باید یک ضد حال سیاسی و خفن و همه جوره  نثارش کنیم که دیگه  چنین جسور نگردد و تا اخر عمر یادش برود نامه انهم از نوع درخواست " تاسیس دفتر بین المللی مطالعات سیاسی و صلح در شیراز"  از خودش صادرنماید. وا اسفا!اخر الزمان شده ! طرف فکر کرده کیه! حرف حرف ماست !.اصلا توی این شهر و محله مگر برگ درخت بدون اجازه ما اجازه دارد بیفتد! .مگه ما مرده باشیم ! ‌مجوزبگیرد !. دیندار و مخلص است که باشد!سواد داردکه داشته باشد! خوب تحلیل و پیش بینی می کند که بکند.دلسوز و خادم بی مزد و مواجب و پاک است که باشد!.دنبال حفظ و گسترش  صلح و امنیت و منافع ملی کشور و  نظام و امنیت منطقه و جهان است که باشد. اصلابما چه!.مبتکر است خوب باشد!. هی میگن درهفت سال گذشته حدود  400 مقاله و مطلب و طنز  و تحلیل سیاسی ضد جنگ  نوشته  خوب بما چه! نوشته که نوشته باشد!.همینکه برای ما  و باند قدرمان کار نمی کنه! حتما خودش و کارش  مشکوک است!.دیگی که توی این شهر برای منافع ما نجوشه!میخوام سرسگ توش بجوشه!.

باید حالشو  بد جوری بگیریم!.سرش باد دارد!باید بادش را بگیریم.خلاصه تا  درازکش نشود نباید دست از سرش برداریم!.چه غلطا! می خواد برامون دفتر نمیدانم چی چی
در شیراز راه بیندازه !خوشم باشه!برو بچ اماده عملیات باشید! برجکش بزنید می خواهم برای همیشه درس حسابی بهش بدهید!.تادیگه کسی تو این شهر بفکر این غلطا نیفتد!
.
---
اما بشنوید ازبروبچ مخالف پختن آش برای من سعیدشجاعی سعدی::
---
اقا مگه اخبار دنیا را نمی شنوید ! دولت اسراییل و امریکا و انگلیس با همرایی ایادی عرب و غیر عرب دور ایران و ناتو به بهانه فعالیت صلح امیزهسته ای ما و برخی مسایل دیگه در صدد حمله احتمالی به ایران هستند! و یا دستکم در یک جنگ روانی مرتبا تهدید به اینکار می کنند!.حالا اگه بنده خدایی مثل او پیداشده و در هفت سال گذشته به شرح امده در نامه پاینش تلاش کرده بصورت کاملا خودجوش و علمی در حد وسع و امکاناتش جلو اینکاررابگیردو در مقابل حتی یک ریال هم نگیرد و هزاران بلا و مصیبت وارد شده به او توسط ما راهم تحمل کرده و به دعوتنامه هایی اینترنتی گرین کارت امریکا بی توجه مانده  و اینکار را برای  اجر اخروی و ادای دین و تکلیف شرعی و ملی خود دانسته وبداند.  اتفاقا  دوستان توجه کنید که کارو در خواست او در جهت حفظ جان و مال  و موقعیت و امکانات  و رفاه  همه جانبه ماهم هست !. پس من بهمین دلیل با پختن هر آش جدیدی برای اومخالفم! . اتفاقا حالا باید کمکش کنیم تا کارش را بخوبی پیش ببرد . تا جنگ نشود و همه چیزمان در این شهر از دست نرود ! حالا بعدها اگه لازم شد آشی  نو براش پخته شود خوب بوقتش  می پزیم ! بجان خودم قول میدم بوقتش اینکار را بکنیم!اما اقایان تو این شرایط به او و امثال او خیلی نیازمندیم!.پس لطفا موافقت کنید و دست از اشپزی بردارید..

---
اقا  منو میگی آی ترسیده بودم ! آی ترسیده بودم!.که در همین وقت صدای اذان صبح از بلند گوی مسجد مرا از ان خواب چمن در قیچی بیدار کرد و من پریشان حال برای خواندن نماز صبح اماده شدم.راستی یادم امد اقا  انقدر در خواب  ترسیدم که متن ان نامه به استانداری برای تاسیس" دفتر بین المللی مطالعات سیاسی و صلح در شیراز" را فراموش کردم!.پیش می اید دیگه  ! ببخشید!.البته قول می دهم هر وقت متن نامه مربوط بخواب دیشبم یادم امد فورا برایتان تعریف کنم!.خودمونیم عجب خواب وحشتناکی بود!شما چی فکر می کنید؟.!.
---
سعید شجاعی سعدی-شیراز  .

/ 0 نظر / 19 بازدید