از اثرات منفی فعالیتهای سیاسی خطرناک این سه گروه در حد امکان بکاهیم.!


 
در تاریخ زیر یعنی حدود یکسال قبل مقاله زیر رانوشتم و در 20 وبلاگهایم در اینترنت قرار دادم شرایط کنونی  منطقه و جهان و همچنین آغاز بکار دولت بیم و امید دکتر روحانی رییس جمهور معتدل و فکور ایران اسلامی  مرا بران داشت تا یکبار دیگر ان را انتشار دهم .انشالله مفید باشد.سعید شجاعی سعدی 31 مرداد92-شیراز

----------
دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 15:48
  ---
 

WHAT MUST TO BE DONE,FOR PREVENTING THE OPERATIONS OF THE THREE FOLLOWING QROUPS IN ORDER TO AVIOD OF CIVIL & REGIONAL AND THE WORLD WAR

said shogaiee saadi -iran,shiraz,22 aug. 2013


====

چه باید کرد تا کار و فعالیت  این سه دسته سیاسی زیر منجر به سقوط حکومتها و بروز جنگهای داخلی و منطقه ای و جهانی نگردد؟!.

-----

پژوهشی و نظری از: سعید شجاعی سعدی

 


 
در سیاست داخل و بین الملل  جوامع بشری به  کی اعتماد کنیم به کی نکنیم!.
---
در جوامع بشری حضور و فعالیت دو گروه سیاسی و اجتماعی بسیار خطرناک است. اول دسته ای که مخلصند اما بسیار متعصب و تنگ نظرند و همین مسئله پیشرفت همه جانبه را یا به کلی متوقف می کند و یا شدیدا جلوی ان سنگ می اندازد و سرعت ان را بسیار کند می سازد!. دسته دوم کسانی هستند که خود از توان و سواد و هوش و نتایج کار و مدیریتی پایینی برخوردارند و  بسیار مسئله دارند اما با بکارگیری روشهای شیطانی  نه تنها ضعفها و ناتوانیها و امیال و نیت کثیف و ضد الهی و انسانی  خود را پنهان می کنند بلکه سبب حذف دایم و یا موقت افرادی می گردند که هم هوش و مدیریت دارند و هم مخلصند و هم بی ادعا و خدا ترس و اینده بین و عاشق خدمت به مردم و نظام سیاسی و اجتماعی و تاریخی جوامع خود  ! ؟
---
در واقع این رسم نانوشته روزگاران گذشته و حال دستکم در برخی ازجوامع بشری است که افرادی که یا مخلصند و دلسوزند اما شدیدا تنگ نظر و شکاکند ! و یا افرادی که  نه دلسوزند و نه مخلص اما برای کسب قدرت و  ثروت و شهرت و رانت  همه جانبه ناحق و حرام و دست به کارهایی می زنند که با ان کارهای خود شیطان را  هم روسفید می کنند و هم او را درس می دهند!.
---
  این دو دسته هر چند در انگیزه و نیت و هدف متفاوتند اما در نتیجه ای که از کارهایشان بدست می اید کاملا یکسانند ! چرا که هردو دسته نمی گذارند فرد و یا افراد  توانمند و باسواد و بی ادعا و برای یک کشور و نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ان و حتی صلح و ثبات منطقه ای و جهانی بسیار مفیدند فعالیت کند. این دو گروه یا اساسا نمی گذارند افراد توانمند و
---
مجرب و باسواد به میدان بیایند و یا اگر هم به میدان امدند  و در جایگاهی قرار گرفتند که از دید ان دو سته نباید انجا قرار می گرفتند چنان عرصه را بر انها تنگ می کنند که طرف کاملا منفعل و بی انگیزه و فرسوده و خسته گردد!. کارهای این دو دسته به همان میزان که ادامه یابد به همین میزان هم کشور و منطقه و جهان را از نتایج مثبت فعالیتهای چنین افرادی محروم می کنند.متاسفانه در چنین فضایی چاپلوسی و ریا و دروغ و پاپوش دوزی و مورد
---
 سازی ناحق  و وارد ساختن اتهامهای بی اساس و تهمتهای ساختگی  و ترور شخصیت شدیدا رواج پیدا می کند.این دو گروه و بویژه گروه دوم (که با کارهایشان گفتیم شیطان را شرمنده می کنند) چنان فضا و شرایطی را بوجود می اورند که همه تا انداز ه ای گیج شوند و تشخیص سره از نا سره دشوار گردد!. تاجامعه همواره با تنش اشکار و پنهان مواجه گردد!و افراد به هم شک کنند و از یکدیگر بترسند!. متاسفانه بروز چنین شرایطی (مثلا در مورد جامعه فعلی ما)خدای ناکرده دشمنان خارجی را گستاخ و اماده مداخله همه جانبه میکند! و در داخل هم همبستگی ملی را بطور نسبی تضعیف و افراد جامعه را تا اندازه ای  نسبت به یکدیگر بی رحم و به سنن و اداب ملی و اخلاقی پیشین خود تا حدی بی تفاوت می سازد.
---
البته می توان دسته سومی را هم فرض کرد که در هر دو دسته پیش گفته شده جای بگیرند یعنی ضمن داشتن تقوا و صداقت گاه گاهی نیز از روشهای شیطانی گروه دوم استفاده می کنند که کار و نتایج این گروه از دو دسته فوق بسیار خطرناکتر است.معمولا نتایج کار این دسته نهایتا منجر به جنگهای داخلی و منطقه ای و تغییر ژئو پلتیک ملی و منطقه ای و جهانی می گردد که تحولات صد سال اخیر منطقه جهان ناشی از فعالیت این گروه است.
===
چه باید کرد تا کار این سه دسته منجر به سقوط حکومتها و بروز جنگهای داخلی و منطقه ای و جهانی نگردد؟!.
--

بنظرم می رسد تا هنگامی که شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی موجود جوامع بشری اجازه فعالیت و رشد این سه گروه را میدهد متاسفانه هیچ راهی برای جلوگیری از پدیدهای فوق در جهان وجود ندارد! و  باز متاسفانه در صد سال اخیر همواره این سه دسته با کارهای خود سبب سقوط صدهها حکومت  و بروز صدهها و هزاران جنگ داخلی و منطقه ای و جهانی و تجزیه و یا محو کشورها و یا تولد کشورهای جدید البته با تلفات و بی خانمانی دهها و صدهها میلیونی گردیدندوبروز  دو جنگ جهانی اول و دوم و جنگهای داخلی سوریه و لبنان و اسپانیا و غیره  و جنگ ویتنام و کره و وضعیت پیش امده برای سودان و لیبی و عراق و افغانستان و سومالی و یوگسلاوی سابق و بویژه از هم پاشیدگی شوروی سابق و غیره تنها گوشه ای کوچک از وضعیت صد سال اخیر است که از فعالیت این سه گروه پدید امده است


/ 0 نظر / 10 بازدید