اغتشاشات و تظاهرات و نقش رسانه های غربی و جایگاه منافع ملی ما!

هر کشوری که جز اقمار و یا همراه و مطیع سیاستهای غرب و بویژه امریکا نباشد .اگر همه حسن و خوبی و زیبایی عالم را داشته باشد  زشت و بد عالم است!. برعکس اگر کشوری و حکومتی به غرب و امریکا وابسته باشد و مطیع و هماهنگ و همراه او باشد اگر دزد و دیکتاتور و بیرحم و کشتار گر مردم خود هم باشد ! اصلا کسی حق ندارد بد او را بگوید چرا که خوب عالم است ! حالا مگر اش انقدر شور شود و مهره انقدر بد نام و کثیف و
سوخته باشد که تاریخ مصرفش  بگذرد  در این صورت خود ایشان زمینه برکناری و فرار ان را فراهم می سازد تا منافع غرب در ان کشور حفظ گردد.

-----------------------
  تحقیقا و بطور متقن می توان ادعا نمود که تنها و تنها (حداقل در منطقه خاورمیانه) این انقلاب اسلامی مردم ایران بود که با رهبری اگاه و قاطع و با بهره گرفتن و اگاهی کامل  از موقعیت فوق استراتژیک خود و نیز با بهر گیری از تضاد و رقابت دو ابرقدرت وقت (شوروی سابق و امریکا ) بدون کمترین کمک خارجی به پیروزی برسد.رشد و نمو نماید و هم اینک ایران را  به یکی از کشورهای پیشرفته منطقه تبدیل نماید. طبیعی است  تبیض
و بی عدالتی و نارسایی و کمبود و اشکال هنوز فراوان باشد!مهم این است که همه تلاشها و فعالیت ها در سمت و سوی حل و فصل همین اشکالات و کمبودها جهت
گیری شده باشد که الحق این کار در دولت دهم  انجام شده است و یا  در دست انجام است.
----------------
ایرانی که
   به اعتراف دوست وبیگانه به یکی از پیشرفته ترین کشور  تولید گر تکنولوژی  در اکثر زمینه ها  در منطقه تبدیل شده است و باز هم پیشرفتهای بیشتر در راه است.
 در چنین صورتی ایا امریکا و به طبع ان غرب حق ندارند!
 با بکارگیری رسانه های فارسی زبان خود و با سوی استفاده از بی سلیقگی تصمیم سازان و برنامه سازان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی

(که بدلیل محدویت ها و ترس از زیر سئوال رفتن عملا بخش عمده ای از مخاطب جوان خود را مفت و مجانی و ناخواسته و غیر مستقیم وادار به پناه بردن به شبکه های ماهواره یی
خبری و تفریحی غربی که بزبان فارسی برنامه پخش می کنند  رهنمون می سازند)
تلاش کنند تا ایران را ناامن نماید؟!  اینکه دلیل اغتشاش
 و اعتراض و تظاهرات چیست و طرفین اعتراضات چه کسانی هستند اساسا
و مسئله چیست و حق با کیست اصلافرقی برای انها نمی کند مهم این است همه چیزبهم بریزد! اگر شد برای همیشه و اگر نشد برای چند ساعت وچندروز و چند ماه و چند سال!
----------
با این اوصاف وظیفه یک شهروند ساده و یک جوان ایرانی-و اصلا نه ! یک سیاستمدار و مبارز و مومن و متعهد ایران و اسلام دوست چیست؟!.من که فکر می کنم پاسخ خیلی ساده است ! حفظ همبستگی و وحدت و منافع ملی و تمامیت ارضی و استقلال و دلسرد کردن همه کشورهای زورگو و متکبر و نیزهمه انهایی که تجزیه ایران و کشتارهای نوع لبنان و عراق و افغانستان و ... را برای ایران و -ایرانی تدارک دیده اند. بنظرم می رسد که نهایتا  همه کشورها و جریانات خارجی راهی بجز کنار امدن و تحمل  ایران مستقل و متحد و قوی را ندارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید