دیر بجنبیم همه چیز از دست خواهد رفت!

بنده بی ادعا سعید شجاعی سعدی بعنوان یک محقق وتحلیلگر اینترنتی و یک وبلاگنویس و نیز یک کارشناس برنامه ریزی اجتماعی و  یک دلسوزایران و ایرانی بشدت هشدارمی دهم که :
! اینطوری پیش بریم همه چیز را(خدای ناکرده) از دست خواهیم داد
----
چندی قبل رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین خواستند تا برنامه ریزی کنند جمعیت ایران بجای سیر نزولی وگرفتار شدن کشور به پدیده  پیری  جمعیت ودر نتیجه دچار شدن جامعه به کمبود شدید  نیروی کار جوان و مولد و نیز خدای ناکرده بخطر افتادن امنیت ملی و تمامیت ارضی جمعیت کشور افزایش یابد و ایشان همچنین افزودند بررسیها  نشان داده ایران اسلامی ظرفیت رسیدن جمعیت کنونی به 150 میلیون نفر را دارا می باشد.
-----
اما دیدیم بجز چند کار بسیار جزی عملا هیچ اقدام موثری تا این لحظه  صورت نپذیرفته است.
برای انجام ازدواج و در نتیجه افزایش جمعیت حداقل امکانات زیر مورد نیاز است:
1-وجود شرایطی که منجر به آشنایی دختر و پسر دم بخت برای ازدواج گردد.این شرایط
متاسفانه بدلیل سخت گیری نا بجا و فشاری که از جانب برخی از افراد و گروهای خشک مقدس بدون حجت شرعی  بر جوانان اعمال می شودبرای ازدواج جوانان مانع مهم است و منجر به محدویت  آشنایی جوانان مشتاق ازدواج و یردرگمی نسبی خانواده های آنان شده است.ثابت شده است روشهای سنتی آشنایی جوانان بشدت کهنه و نا   کارامد بوده و جوابگوی خیل عظیم جوانان دم بخت نیست. 
------
2- وجود هزینه ازدواج و انجام تشرفیات پر شاخ و برگ  آن (که کمتر از هزینه سفر به کره مریخ نیست!) ونیزهزینه های جانبی بسیار زیاد و چشم و هم چشمی ها سبب شده است تا از نظر اقتصادی در شرایط حاضر امکان ازدواج برای خانواده های متوسط به پایین بشدت کاهش یابد. لذا میلیونها دختر و پسر با وجود آمادگی برای ازدواج  عملا در حسرت آن بسر میبرند!. 
------
3- وجود مسکن اجاره ای و یا ملکی برای آغاز زندگی مشترک:
بالا بودن کرایه خانه و بالا قیمت منازل عملا امکان یافتن منزل متوسط را برای جوانان و خانوادهای آنها(بویژه قشر آسیب پذیر) بسیار مشکل و درحد غیر ممکن در آورده است.
4- بچه دار شدن تازه ازدواج کرده ها .
حال اگر جوانان بتواند با گذر از هفت خوان رستم سه مرحله قبلی را طی کنند در این صورت با هزینه های بسیار زیاد بزرگ کردن بچه از شیر خشک و پوشاک گرفته تا دوا و درمان و نهایتا هزینه سر سام آور مدارسی که طبق قانون و نباید ریالی برای تحصیل فرزندان ایران زمین گرفته شود اما می بینیم که میگیرند و اتفاقا متاسفانه قلمبه آن را هم میگیرند. 
----
نمونه یک کشور خارجی که درد مارا داشت ولی تا فهمید جانانه اشتباهات گذشته خود را اصلاح نمود
------
حالا برای آشنایی با راههای مقابله با بحران فوق یک کشور پیشرفته جهان را که از قضا هم در آسیا قرار دارد و هم بشدت وضعیت و بحران  ازدواج در آنجا شبیه ما(بوده) است را مورد برسی قرار میدهیم.
 نه در امریکا و اروپا که در همین قاره ی آسیا ی خودمان یعن اپن را مورد بررسی قرارمی دهیم.
ژاپن بعد از دادن تلفات بسیار زیاد در جنگ جهانی دوم به اشغال غرب در آمد و غرب برای انکه دوباره او سر بلند نکند با
------
 اعمال مستقیم و غیر مستقیم سیاست کنترل جمعیت در ژاپن (تحمیل شده توسط غرب و سازمان بهداشت جهانی) آنرا در دهه 90 میلادی قرن بیستم به یک کشور پیر و فاقد نیروی کار کافی جوان و مولد تبدیل نمود.اما  
دولت ژاپن در اوایل قرن حاضر بخود آمد و برای جبران این فریبکاری بزرگ از غرب  فورا  اقدامات زیر را انجام داد:
 
1-جامعه زاپن برغم پیشرفت بسیار زیاد جامعه ای سنتی و بسته باقی مانده و ارتباطات جوانان هرچند بنسبت کشور ما بسیار زیاد بود اما بنسبت غرب بسیار بسته و محدود بود. لذا ازدواج رسمی و یا بدون ثبت در آنجا بشدت کم گردید .کیست که نداند یکی از کارکردهای خانواده تامین نیازهای جنسی و عاطفیزوجین است اما بدلیل بسته بودن نسبی ارتباطات جوانان ژاپنی بجای ازدواج از روشهای زیرزمینی برای تامین این
 نیاز با ترس و لرز اقدام می کردند!.برای حل این مشکل دولت ژاپن طی  قانونی یک روز را بصورت رسمی روز "برهنگی ملی" اعلام کرد و این کار سبب شد جامعه جوانان ژاپن
کم کم شرم و حیا و ترس از خانواده های بشدت محافظه کار و سنتی را کنار بگذارد و جوانان بدلیل تحریک جنسی  همگانی در این روز بجای کانالهای غیر طبیعی روی به ازدواج رسمی و یا غیر رسمی بیاورند و سختگیریهای سنتی و دست و پا گیر خانواده ها که بشدت در کار ازدواج جوانان زاپنی مشکل ایجاد می
 کرد نیست نابود شد و یا بشدت کاهش یابند .با اعمال این سیاست یک جهش ناگهانی در زاد و ولد ژاپن( بسمت افزایش جمعییت )پدیدار گردید .فراموش نکنیم هم
اینک ژاپن با کره و روسیه و چین بشدت مشکل مرزی و سیاسی دارد که هر لحظه امکان بروز جنگ بین آنها وجود دارد(شبیه وضعیتی که ما با اسراییل و غرب و اعراب حامی آنها در خاورمیانه داریم).
بدیعی است این روش بدرد ما نمی خورد چرا که در میهن اسلامی ما 
نه فرهنگ ملی و نه اعتقادات مذهبی و نه غیرت ایرانی ما اجازه این کار را نمی دهد لذا چنین کاری  نه تنها در ایران عزیز قابل اجرا نیست که حتی فکر کردن به آن نیز توهمی بیش نیست.اما می شود با رعایت همه موازین شرعی و اخلاقی در حضور
محارم در مجامع عمومی نظیرفرهنگسراها و ورزشگاههای موجود و مانند آنها  امکان آشنایی جوانان را برای  ایجاد شرایط سالم ازدواج را  قراهم سازیم. 
---
2-دولت ژاپن به جوانان آماده ازدواج پاداش واقعی و بسته های حمایتی چشمگیر هدیه می دهد و این کار عجب مفید افتاده در حالی که در میهن عزیز ما و بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت عباسی کدام بسته مالی  بلاعوض را برای جوانان آماده ازدواج اعلام کردند؟!.در عوض تصویب قوانین فوری و فوتی برای تشکیل دستکم 5
میلیون ازدواج جدید در کشور قانون یک فوریتی حمایت از امر بمعروف و نهی از منکر را (که در جای خود بعد از انجام کار کارشناسی تمام قد بمنظور جلوگیری از تبلیغات ضد جمهوری اسلامی و سوی استفاده افراد نفوذی و نیز ندادن بهانه بدست سازمانهای بین المللی مدعی پایمال شدن حقوق بشر در ایران اسلامی که در کنار سایر ادعاهای واهی  بهانه ای شده است برای اتحاد بر علیه ایران با محوریت بیشتر کشورهای غربی-عربی در منطقه و جهان آنهم در جایی که  کشوری مثل عربستان  زنان حتی اجازه رانندگی را ندارند بسیار ضروری و لازم هم است)
----
3-دولت ژاپن برای زوجهای آماده ازدواج مسکن در اختیار خود را به آنها بصورت موقت و یا دایم با هزینه کم و اقساطی واگذار نموده و یا دادن کمک هزینه برای اجاره منزل این مشکل را تا حد زیادی حل نموده است.
------ 
4-دولت ژاپن به هر خانواده ای که بچه دار گردد بسته های حمایتی مالی  بصورت  بلا عوض اهدا نموده و می نماید و همین امر خانواده ها را به بچه دار شدن تشویق نموده است این در حالی است که متاسفانه در کشور ما برای اکثر جوانان تازه ازدواج کرده بچه دار شدن یعنی نوعی اعلام عزای عمومی در خانواده و فامیل!.
----
نتیجگیری:
 آیا توجه داریم دولتهای رقیب و مدعی ما در منطقه نظیر ترکیه و عربستان و امارات و غیره جمعیت خود را در طی سالهای که ما در خواب بودیم ! و در گیر بحثهای جناحی و مانند آن بودیم و با تحمیل خواسته و ناخواسته فشارههای مالی و اجتماعی به خانواده ها و جوانان از طریق افزایش تورم و کاهش قدرت خردید مردم بدلیل برقرارشدن تحریمها و صد البته فساد ادرایو مالی و نیز سوی مدیریت مدیران میانی بر خی کشورهای منطقه ( بخصوص عربستان سعودی ) تا 5 برابر رسیده است و جمعیت ما در این
 مدت فقط دوبرابر گردیده؟ و آیا این وضع زنگ خطر امنیتی برای همه چیز این کشور اسلامی از امنیت ملی گرفته تا منافع ما بحساب نمی آید؟!.آیا واقعا مسئله ای به این مهمی توجه فوری و اساسی و همه جانبه نگر را از سوی دولتمندان ما سبب شده است!. آیا صدا و سیمای ما برنامه های هنری و جذاب کافی و بروز ساخته است تا جوانان به ازدواج تشویقو امیدوار گردند و یا از بس طلاق و طلاق کشی و جر و دعوای خانوادگی را بتصویر کشید خودشان و همه را خسته و کسل و ناامید ساخته است؟!.
 اگرهمه پرسشهای فوق جواب قاطع و مستند دارند و همه کارها انجام شده است و  من خبر ندارم لطفا بگویید تا از آنها هم حلالیت و هم عذر خواهی نمایم!. 
بفرمایند بدون جمعیت جوان و مولد کافی چطور می خواهیم نیروی کار و امنیت مرزهایمان را در مقابل چشم طمع  این همه دشمنان منطقه ای و جهانی خود تامین نماییم.متاسفانه مگرهزاران جوان ما در تصادفات موتور سیکلت و خودرو و غیره
 در سال کشته نمی شوند؟ آیا در دعواهای خیابانی و مانند آنها کشته نمی دهیم ؟!. آیا مرگ و میر ناشی از مواد مخدر و روانگردانها  و بلاهای طبیعی و مانند آنها را در نظر داریم؟! .
اگرباور داریم که  حفظ کشور و استقلال و تمامیت ارضی و جمهوری اسلامی با وجود حضور جوانان و جمعیت فعال و سالم ممکن است و لاغیر در این صورت باید همه و منجمله خشک مقدس های که دلسوز اسلام و ناموس ایرانی  هستند از فشار بر جوانان کم کنند تا خدای ناکرده نهایتا ملک و ناموس ایرانی بدست دشمنان و
وحشیهای نظیر داعش و سایر گروهک های تکفیری که مال و ناموس ایرانی و شیعه را حلال و جزی غنیمت جنگی میشمارند! نیفتد که
 با غیرت ایرانی و حمایت خدا و ائمه اطهار "ع" آرزوی آن را بگور خواهند برد ضمنا حتما 
شنیدید که گروههای تکفیری نظیر داعش و غیره مورد حمایت عربستان سعودی و ترکیه و دیگران چطور به دختر بچه های 9 سال به بالا قبل از کشتن آنها و خانواده هایشان در عراق و سوریه و افغانستان و غیره  وحشیانه تجاوز جنسی (تحت نام مقدس شریعت و دین )  مینمایند!.
انشالله که تا دیر نشده ! همه بیدار شویم و به وظایف خود برای ازدواج جوانان اقدام عاجل و جهادی و انقلابی عمل تام و کمال نماییم.والسلام
سعید شجاعی سعدی-شهر راز شیراز-23 مهر 93        
/ 0 نظر / 15 بازدید