خواب دیدن بنده ...

طنز :
خواب دیدن امروز بنده ، شیخ اجل سعدی را ، و ایضا فرمودن مطلبی به بنده  در باب بیت المال و  رانت خواری و ... اندر جهان معاصر
امروز اول اردیبهشت 394 روز بزرگ داشت سعدی بزرگ و حکیم بود. عصر امروز بر خلاف عادت کمی خوابیدم و در عالم خواب سعدی بزرگ را بخواب دیدم که شدیدا برآشفته بود علت را پرسیدم کفت کودن هایی در این دوره و زمانه ای که شما در آن زندگی میکنید، فکر میکنند خیانت به بیت المال مسلمین شاخ غول شکاندن است در حالی که  
خوردن بیت المال و یا زمین خواری و حتی رانت خواری،  نه شجاعت می خواهد و نه زرنگی  بحساب می آید، چرا که از قضا آدمهای کودن و کم عقل و بدبخت و بی سواد و فاقد شعور در دنیا و درک آخرت و ترسو و بی هنر و فاقد اصالت به باند بازی و خیانت روی می آورند تا در این دنیای بی ارزش به قیمت فقیر شدن دیگران هم صاحب ثروت شوند و هم جایگاه  اجتماعی نامشروع بدست آورند، ایضا چنین افرادی با همین باند بازیها و دغل بازی ها صاحب جایگاه حقوقی رسمی و یا غیر رسمی
 هم ممکن است بشوند اما از آنجا که هم خدا میداند و هم خود این افراد میدانند جایگاهی را که اشغال کرده اند در واقع غصب حرام جایگاه افراد شایسته برای خدمت رسانی به خلق خدا است و آنها فاقد توان و سواد و صلاحیت اخلاقی و علمی لازم برای اشغال آن موقعیت ها هستند ، لذا آرامش و خواب راحت ندارد، چنین افرادی همواره میترسند و آرام و قرار ندارند.به همه کس و همه چیز بعنوان خطر برای جایگاه غصب شد
ه خود نگاه می کنند و کارشان به جای می رسد که نهایتا دچار انواع بیماریها و نهایتا به  افسردگی و پوچی میرسند هرچند که برای فریب خلق مجبورا مرتبا دنبال ظاهر سازی برای موجه جلو
 دادن کارهایشان باشند. آنها مرتبا مجبورند ریا کنند و دروغ بگویند و هر کسی را که آنها تشخیص دهند برای منافع نامشروعشان خطر بحساب می آید ترور شخصیتی و مانند آن نمایند.
راستی شما چنین افرادی را دور بر خودتان می شناسید؟!..
بنده که در خواب دهانم از تعجب وا مانده بود گفتم حضرت سعدی اولا کیست که در این دور زمانه چنین افرادی را نشناسد؟! ثانیا اگر هم بشانسم که نمی توانم برزبان بیاورم سینه مرد خدا صندوق اسرار افراد است که بعضا با خود بعد از 120 سال بگور می برد( شیخ اجل سعدی در اینجا با تبسم و گفتن آفرین خواستم امتحانت کنم حرف مرا تایید کرد)، اما قول می دهم وقتی بیدار شدم موضوع این خواب و مصاحبت با شما را در وبلاگها و شبکه هایم مطرح کنم شاید اینها توبه کنند و عمر کوتاه
 انسانی را برای چند میلیارد تومان وجه رایج و چند جایگاه زودگذر آنهم از نوع حرام آن صرف نکند !!! . حضرت سعدی با تبسمی فرمود موافقم اینکار را بکن اما اصطلاحا آقای سعید شجاعی سعدی دوزار بده آش ..به همین خیال باش که اینها توبه کنند!.همینجا بود که از خواب بیدار شدم تا فریضه نماز عصر را بجا آورم و حالا هم امیدوارم  به قولی که به شیخ اجل سعدی بزرگ در خواب برای انتشار موضوع خواب امروز دادم با انتشار آن عمل کرده باشم.
---

 

/ 0 نظر / 22 بازدید