آینده ایران وایرانی -لطقا این مقاله را با دید ژرف بخوانید وبدیگران معرفی فرمایید


نویسنده-سعید شجاعی  سعدی
نویسنده این مقاله درنهایت بی ادعایی و بدون دارا بودن کمترین منافع مالی یا سیاسی ویا خدای ناکرده جاه طلبی در حدود 10 ساله گذشته همه توان تخصصی و تجربی خودرا بکار گرفته تا با استفاده از اینترنت  بعنوان یک شهروند ساده ایرانی و یک فعال عرصه فرهنگ وصلح ایران و جهان به وظیفه ملی - انسانی خود بی آنکه شخص ویا اشخاص حقیقی ویا حقوقی از آن خواسته باشند ویا ریالی برای این همه فعالیت خود دریافت کرده باشد درجهت گسترش صلح  تلاش کند واز حملات  احتمالی بیگانگان به کشور جلوگیری نماید.تعداد استقبال کنندگان در گستره داخلی وجهانی بویژه که بخش عمده ای از آنها هنرمندان و روشنفکران و نویسندگان و ارباب جراید ورسانه های گفتاری وشنیداری  وحتی مسئولان بین المللی بوده است را نشان از موفقیت این تلاشهای بشر دوستانه سالهای قبل تا امروز خود دارد.در این راستا سختیها و مشکلات و تبعیض و ظلم بر خود و ... را شاهدبودم که همه را به عشق گسترش صلح و دوستی و فرهنگ در منطقه وجهان تحمل نموده  وکنندگان آشکار و پنهان آنها را بخشیدم.با جستجوی  نام کامل بنده "سعید شجاعی سعدی" به انگلیسی یا فارسی شما می توانیدباهمه این فعالیتها در اینترنت آشنا گردید.خیلی اراده وانگیزه وایمان


وتقوا وشجاعت ومردانگی میخواهد اینهمه از خارج از کشور برای ادامه کار علمی وفرهنگی وصلح طلبانه و پژوهشی شما از تان دعوت کنند و در داخل شما تحت شدیدترین فشارها و محدودیت ها وتبعیض وپرونده سازیهای ناجوانمردانه باشیداما بمانید همه راببخشید و تحمل کنید و صدایتان هم در نیاید تا بیگانه سوی استفاده نکند.بگذریم.         
  ----


امروز نه روز تندروی است و نه روز کندروی .نه روز جناح بازی است و نه روز باند بازی.امروز من ها باید ما شود.خرد حکم میکند امروزهمه ما مردم ایران (چه در داخل وچه خارج)و نیز همه گروههای سیاسی(داخل وخارج) و در راس آنها طیفهای اصولگرا و اصلاح طلب و هر عنوان دیگر به گذشته ایران و ایرانی چه قبل از اسلام وچه بعد از ورود اسلام به ایران بخوبی و عمیق بیندیشیم .چرا روزی ایران وسعتش از غرب چین تا میانه اروپای امروزی بود وحالا این شده است ؟.چرا ایران در حمله اسکندر و اعراب ومغولها با وجود دارا بودن ارتش وتجهیزات پیشرفته زمان خود تاب نیاورد شکست خورد و هزاران  که میلیونها نفر از مردم و منجمله حاکمان وقت ایران قتل عام شدند و نوامیس واموال و سرزمین ایرانی مورد تعرض شدید و بی رحمانه و وحشیانه متجاوزین قرار گرفت؟.چرا وسعت ایران از آنهمه گستردگی به این وسعت کنونی در آمد؟.    


 -----
خوب که تاریخ را کندو کاو کنیم می بینیم چند عامل زیر از جمله مهمترین عوامل دچارشدن کشور به وضع فوق بوده است:
- حکومتهای وقت دچار بحران درونی (آشکار وپنهان )گشته و بیشتر وقتشان به درگیریهای کلامی و یا عملیاتی و رقابتهای جناحی بی حاصل مصرف می شده که همین مطلب ضمن انداختن فاصله بین اکثریت مردم و حکومت همچنین سبب گستاخ شدن دشمنان و جرات حمله به ایران گردیده است.- فساد مالی و اداری برخی از ارکان های حکومتی و نیز مسئولین بتدریج بنیه حکومت و ملت را فرسوده نموده و شرایط را برای رخنه بیگانه و عواملش و نهایتا حمله نظامی فراهم ساخت.
- دستگاهای مذهبی بجای رفع  نیازهای معنوی وپاسخگویی به  شبهات و نیازهای روز اکثرا حکم تکفیر ومجازات صادرمی کردند وهمین مطلب در کنار روی آوردن برخی از روحانیون وقت به ثروت اندوزی و اشرافی گری و کسب لذایذ دنیایی آنهم بیش از حد معمول  در گذر زمان موجب بروز اختلاف در


دستگاهی مذهبی و کاهش اعتماد مردم به آنها گردید. دشمنان با آگاهی از این وضع به ایران حمله ور شدند ودر نهایت بیرحمی همه چه روحانی وچه مسئول و چه مردم عادی را قتل و عام نمودند.
بدلیل سوی مدیریت و فساد مالی مقامات درجه دو و پایین تر فقر وبیکاری ومشکلات اجتماعی جامعه را فرا گرفته بود.تبعیض در همه چیز مردم را کلافه و سبب کینه دردرون آنها گردیده بود تا آنجا که در نهایت درماندگی حمله بیگانه به کشور را حرکت نجات بخش

 

تصور نموده واز حمایت از حکومتهای وقت در مقابل بیگانه متجاوز خوداری نمودند که اگر غیر از آن بود نه اسکندر ونه اعراب ونه مغلولها در اندازه  ای نبودند که بر جان ومال و ناموس وسرزمین ایران مسلط شوند و آنهمه جنایت و کشتارو تجاوز جنسی را در ایران مرتکب شوند.
----
شرایط امروز ایران اسلامی بویژه با وضعیت وخیم منطقه مسئله گروههای تکفیری وبلاهایی که بر سر کشورههای چون افغانستان وعراق ولیبیومصر وپاکستان وسوریه و غیره آورده اند میطلبد که همه ما مردم اهم از مسئولان سیاسی وغیر سیاسی و روحانیون و دستگاهای امنیتی و نظامی گذشته تاریخی خودرا مرور نموده ودر قرن 21

 

خود وکشور را در معرض تهاجم وحشیانه و بیرحمانه دشمنان قرار ندهیم.امروز مذاکرات هسته ای در جریان است و کمترین معضل داخلی جسارت بیگانه گان را
برای باج خواهی همه جانبه صد چندان می کند.امروز رسما پادشاه عربستان بعد از دیدار بااردوغان رییس جمهور ترکیه و در هماهنگی کامل با دولت کثیف و تندروی نتانیاهو

 

در اسراییل در خواست تشکیل یک اتحاد نظامی برای مقابله ونهایتا حمله به ایران را میدهند. امروز داعش ریختن خون شیعه را مباح وزنان و فرزندان آنها را جزء غنایم جنگی بحساب می آورد.
امروز اگر میخواهیم ایران ایران بماند وایرانی قتل وعام  نشود باید با هم متحد بمانیم باند وجناح بازی کنار رود. باید با هم مهربان باشیم و بدانیم اگر امروز از یکدیگر بگذریم فردا لازم نیست از بیگانه وحشی وبیرحم طلب رحم نماییم.ما ملتی فرهنگی وتمدن ساز

 

بوده وهستیم.سلاح اصلی مادرمقابله با دشمنان حتی آنها که بویی از انسانیت ومنطق نبرده اند فرهنگ است وتمدن بزرگ حدود 8000 ساله که نزدیک به 1400 سال از آن با نور اسلام منورتر گشته است.
با فرهنگ و تمدن خود باید جهان را اول آگاه ساخته وبعد ارزشهای انسانی و آسمانی

 

خود را به آنها بشناسانیم.در جهان اولین منشور حقوق بشر را ما توسط کورش کبیر نوشتیم و بجهان ارایه کردیم.اولین کاشت چشم مصنوعی را ما در 5000 سال قبل ما انجام دادیم.اولین شهر های مدرن را ما ایجاد کردیم.اولین کارتن جهان را ما تهیه کردیم. این ما بودیم که  برای آزادی بیان و دین سه بار یهودیان را از دست حکومتهای بیرحم که

 

قصد قتل وعام آنها را داشت نجات دادیم پس باید  کاری کنیم کارستان تا دشمنان بجای تشکیل اتحاد نظامی برای حمله و مقابله با ما !
 صف کشیده  تا به  تقاضای دوستی  آنها با خود با تکیه بر تاریخ و فرهنگ وتمدن بزرگمان رسیدگی کنیم ! این  شدنی است اما به شرط محقق شدن نکات فوق .
----
   
                     

/ 0 نظر / 16 بازدید