notice to isreal & west and her...!هشدار به غرب و اسراییل و عوامل منطقه ای انها

 

notice to  isreal west & usa and   her allies in persian gulf arab states  for  more 

thinking about their recent policies for OCCUPATION of  bahrian ....!.

you can read the rest in persian below.

said shogaiee saadi

-----------

  ضمن تبریک پیشاپش عید باستانی نوروز به اطلاع می رسانم تحلیل زیر را  بمانند شش سال گذشته بعنوان یک وبلاگنویس و یک شهروند ساده و بی ادعای ایرانی تقدیم شما خواننده عزیز  می کنم و  امیدوارم مفید فایده واقع شود و  به سهم و اندازه و وسع خود بتواند جلوی جنگ و کشتار و خونریزی را بگیرد و دوستی و صلح و همکاری و امنیت را در منطقه و جهان فراهم سازد. مثل همیشه یاداور می شوم این تحلیل نظر شخصی ولی تخصصی بنده است که یا درست است و یا نادرست ! اگر اولی گوارای وجود و اگر دومی نظرتان را بنویسید تا ارشاد گردم!.

-------- 

"درخت دوستی بنشان که کام دل ببار ارد ----نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار ارد"

 امین یا رب العالمین !.

سعید شجاعی سعدی 

---------------

تجاوز و اشغال نظامی عربستان و امارات و کویت و غیره به بحرین و کشتار  بی شرمانه مردم (شیعه و سنی )مظلوم و بی پناه بحرین با هر توجیه غیر منطقی و غیر قانونی  و ضد انسانی که در حال انجام است  ! را نباید تنها اقدام چند دول کوچک منطقه فوق حساس خلیج فارس نظیر عربستان و کویت و امارات و غیره  برای نجات خود و حاکم مستبد و خونریز بحرین  از دست مردم به پا خواسته کشورهای خویش  دانست .

------------------

بلکه بنظر من این اقدام تجاورکارانه دلالت بر برنامه ای وسیع  و بسیار خطرناک دارد که امریکا و غرب برای منطقه خاور میانه و شمال افریقا  تدارک دیده اند تا اول منافع سیاسی و بویژه منافع اقتصادی و  و صد البته منابع نفتی را در این مناطق به سلطه مستقیم خود در اورند و دوم ایران  اسلامی را در یک  فرایند غافلگیرانه ای قرار دهند که یا وضع موجود را بپذیرد و یا با ان به مخالفت عملیاتی بر خیزد که در حالت اول منافع و هدف و اقتدار و نفوذ انها در منطقه فراهم شده است و در حالت دوم اینبار نه با توجیه دست یافتن ایران به انرژی هسته ای  و نیز بهانه حقوق بشر و تلاش ایران برای کسب و ساخت بم اتم بلکه اینبار  با توجیه و بهانه دخالت ایران  اسلامی در امور کشورهای دیگر و لزوم مقابله فوری با ان مثلا اسراییل و ناتو با همکاری  و دخالت مستقیم و اشکار کشورهای عربی منطقه خلیج فارس  ایران را مورد حمله نظامی قرار دهند!!! . 

---------------------

در اجرای  فرایند فوق غرب و  امریکا و (در پشت پرده اسراییل )  نقش کلیدی را برای عربستان و کشورهای ثروتمند عربی و کوچک منطقه خلیج فارس تعریف و تدارک دیده اند که بحرین تنها پرده اول این نمایش است تقریبا هیچ جای شک و تردیدی نیست که اگر اشغال و کشتار مردم بحرین توسط این کشورهای کوچک خلیج فارس نتیجه داد مرحله بعدی اشغال لبنان توسط عربستان و کشورهای امارات و کویت و... با توجیه دعوت گروه سعد حریری و متحدان ان برای لشکر کشی احتمالی به لبنان است تا مثلا حزب الله را با حمله و هماهنگی کامل با امریکا و ناتو و اسراییل نابود گردانند  !!! و اگر در انجام  این طرح موفق شدند پرده سوم اشغال نوار غزه و نابود کردن حماس به بهانه دعوت دولت فلسطین به رهبری عباس در کرانه غربی رود اردن خواهد بود و باز اگر انجاهم نقشه گرفت نوبت اشغال پاکستان و افغانستان و غیره خواهد رسید !!!.

------------------------------------

امریکا و غرب وقتی این برنامه را تدارک دیدند که دخالت عربستان در یمن چندان توسط کشورهای منطقه و جهان با مخالفت معنی داری روبرو نگردید و نتایج نسبی مورد نظر امریکا و غرب را هم  فراهم ساخت !!! لذا  در حال حاضر هم دولت فهد  بعلت عدم مقابله به اقدام دخالت و لشکر کشی به یمن اعتماد بنفس کاذب و خطرناک  پیدا نموده است و هم امریکا  باور  ! کرده است که عربستان و کشورهای عضو پیمان خلیج فارس این توان را دارند تا بعنوان بازوی نظامی و سیاسی و اقتصادی غرب  و اسراییل وارد عمل شوند ! با این کار امریکا و دول مستبد عربی فکر می کنند که !  توجه مردم این کشورها از استبداد و وابستگی دول خود بغرب و حس ضعف و نوکر صفتی و خیانت به امت اسلامی  به حس اقتدار و قدرت کاذب  تغیر جهت خواهد داد!  و ضمنا  تظاهرات و قیامهای جاری مردم  بر علیه انها قطع خواهد گردید و مردمان عربستان و امارات و غیره از سرنگونی حکام وابسته  و فاسد و جبار و خونریز خود منصرف می شوند و حاکمان را چون بت خواهند پرستید!!! .

-------------------

اما همه دیدیم  بفوریت  اشغال بحرین نه فقط مخالفت منطقی و هوشمندانه ایران را بر انگیخته است بلکه بدلیل بدعت و نتایج بسیار خطرناک ان( هیچ بعید نیست یک جنگ همه جانبه منطقه ای و حتی  یک جنگ جهانی بر اثر اجرای این سیاست بوقوع بپیوندد!  چرا که روسیه و هند و چین و غیره در چنین صورتی بشدت برای تمامیت ارضی و منافع سیاسی و اقتصادی خود احساس خطر خواهند کرد و بعید نیست مستقیم و یا غیر مستقیم وارد عمل شوند و اوضاع خواسته و نا خواسته از کنترل همه در رود !) لذا  صدای کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب و حتی ترکیه و سوریه و ... را نیز بفوریت بر انگیخته است . 

-------------------------

بنظر می رسد ایران در ضمن انجام  نهایت حمایت معنوی  از مردم مظلوم بحرین  و سایر ملل تحت ستم   عربی و در این مورد مشخص برای   مقابله با کشتار و جنایات ارتش عربستان و امارات غیره در بحرین  باید هوشمندانه  عمل نموده و مواظب باشد تا به دام و تور گسترانیده شده  غرب و اسراییل نیفتد !.(که انشالله هم نخواهد افتاد) 

----------------

 همچنین بنظر میرسد  متاسفانه دولت اوباما   با القای نئو محافظه کاران جنگ طلب و زورگو و افراطی (ولی پر نفوذ در امریکا )بجای تامل و تسامع و پذیرش واقعیات منطقه-  در حال "تغییر" !!! مواضع خود و نزدیک شدن به سیاستهای بوش پدر و بویژه بوش پسر است!. ایران باید بدور از مسایل حاشیه ای به خنثی سیاستهای فوق بپردازد و خود نیز بدام تور انها نیفتد . که قطعا چنین نخواهد شد و غرب و اسراییل بجای ادامه این سیاستها دیر یا زود در خواهند یافت که چنین  سیاستی حتی در کوتاه مدت جواب نخ.واهد داد چه برسد به بلندمدت !  و تنها راه حل همه مشکلات  منطقه پذیرش واقعیتهای منطقه و کنار امدن با انها است و نه انکار واقعیت و پذیرش توهم و خیالات خام  و تکیه به دولی که حتی در اداره خود مشکل دارند و مردمانشان مخالف انها هستند! امریکا و غرب و اسراییل باید بدانند !جایگاه عربستان و کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس فقط در حد و اندازه خودشان است و نه کم و یا زیادتر! حساب باز کردن غیر منطقی و اتباه  امریکا و غرب و  اسراییل به عربستان و کویت و امارات و غیره  بمانند ان می ماند که خلبان یک ارباس خلبانی را به یک نوجوان مسافر بسپارد  شک نکنید که در چنین صورتی سقوط و نابودی و ضرر همه جانبه هم حتمی خواهد بود و هم سنگین .

-----------

من شخصا ارزو و دعا می کنم که امریکا و غرب و اسراییل و حکام تحت فرمان انها تا دیر نشده اشتباهات محاسبه خود را درک کرده و انها را اصلاح کنند که  بقول اعر بزرگ سرزمین ما

-------------------- 

"من انچه که شرط بلاغ است با تو می گویم ----تو خواه از سخنان من پند گیر و خواه ملال!!!!."

---------

هرچند ما  ایرانیان یک ضرب المثل خوب  و پر مغز دیگر هم  داریم که 

می گوید:  " نرود میخ اهنین بر سنگ"!.          

/ 0 نظر / 8 بازدید