برای جلوگیری از جنگ لطفا به این پیشنهاد توجه فرمایید!

STOP THE CIVIL WAR IN LEBANON BEFOR BIGUNNIG ,BY LISTEN

 TO MY FOLLOWING SUGGESTION AND TAKE IT IN CONSIDERATION FOR ACTION. YOU CAN READ IT IN PERSIAN.

SAID SHOGAIEE SAADI,

tue.18,jan.2011

-------------

لبنان  و منطقه مدیترانه ابستن حوادث مهمی است. دادگاه بین المللی 


ترور  حریری  بنظر می رسد می خواهد با متهم کردن چند نفر از اعضای سازمان قدرتمند حزب الله به دخالت در ترور نخست وزیر پیشین لبنان  به روشن کردن فیتیله انبار باروتی که وحدت شکننده  کنونی لبنان بر روی ان شکل گرفته است اقدام کند . انچنان که رهبر (کاریزمای )حزب الله اعلام کرده است به هیچ قیمتی حزب الله زیر بار تسلیم اعضای خود به این دادگاه نخواهد رفت و این به این معنی است که دادگاه درصورت اعلام و اصرار رسمی  بر چنین خواسته ای عملا میخواهد بار دیگر لبنان را (و بطبع ان منطقه را) به جنگ  و کشتار و درگیری  و نهایتا تجزیه لبنان بکشاند. جنگی که در صورت وقوع نه فقط دامن گروههای لبنانی  که پای حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای انها را نیز مستقیم و یا غیر مستقیم به درگیری ها باز خواهد نمود. 

------------------

پیشنهاد بنده  سعید شجاعی سعدی  بعنوان یک شهروند ساده ایران اسلامی و یک تحلیگر صلح طلب به دادگاه  بین المللی ترور مرحوم حریری!

-----------

بنظر می رسد بهترین کار بتعویق انداختن روند قضایی دادگاه مرحوم حریری تا اینده ای نامعلوم باشد تا در زیر چتر این فرصت سازی ! به فعالان سیاسی لبنان و گروههای درگیر و نیز به قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ذی نفع در امنیت و وحدت لبنان فرصت میانجیگری و پیدا کردن راه حلی دهدکه رضایت و منافع  نسبی و یا کامل همگان را تامین نموده و از شروع جنگ  و تجزیه  و کشتار خانه مان سوز جلوگیری بعمل اورند.

.

/ 0 نظر / 7 بازدید