یا فعالیتهای اینترنتی خود را قطع کن و یا منتظر ...


تهدید و تهدید گر هم تهدید و تهدیدگر های قدیم !!!
---
از طریق تلفن عمومی کارتی و با گذاشتن دستمال روی دهانه گوشی با صدای نا مفهوم به  همراهم زنگ زده و می گوید فعالیتهای اینترنتی خودت را قطع کن و گرنه ...
---
مکالمه قطع شد . حدود 10 دقیقه بعد اینبار بدون دستمال دهنی مجددا با یک شماره تلفن کارتی دیگر بمن زنگ زده و میگوید فعالیت های شما در اینترنت مورد تایید نیست و خودت را اصلاح کن و گرنه ...

ساکت که می شود اوج تنش صدا که یا ناشی از ترس شناخته شدن صدایش و یا شرمی که از تهدیدات داشت به اوج رسیده و به همین دلیل برای نفس تازه کردن مکث میکند و در اینجا به او گفتم که کشور دستگاهای قانونی دارد که اگر فعالیت های بنده خلاف مصالح کشور باشد بدون تعارف برخورد می کند و باز بودن همه وب سایتهای بنده دلیل آنست که ادعای شما مبنی بر زنگ زدن از طرف نهادهای امنیتی یک ادعای بچگانه است با او گفتم که صحبتها و تهدیداتش بوی نمایندگی ارگانهای امنتی را نمی دهد (روش کار آنها چنین مسخره و بچگانه نیست) گفتم حداکثر او می تواند نماینده و اجیر شده چند نفر از افراد تازه بدوران

 رسیده دوربر محل زندگی بنده باشد که فعالیتهای اینترنتی داخلی و خارجی بنده منافع نامشروع و حرام و کثیف آنها را از دید خودشان تهدید می کند و با گفتن این جمله مثل آنکه فهمیده باشد بند را آب داده با گفتن اینکه ما خیر خواه شما هستیم و می خواهیم شما خودتان را اصلاح کنید و گرنه ... با یک خدا حافظی سریع و با نفس نفس زدن فراوان مکالمه را قطع کرد ! حالا دیدید چرا می گویم تهدید و تهدید گر هم تهدید و تهدیدکنندهای قدیمی !!!

بهرحال من که خیلی ترسیده ام و اکنون در درمانگاه محل زیر سرم  هستم و فردا میخوام بروم دنبال سوراخ موش بگردم تا خودم را آنجا مخفی کنم تا از شر شما بی رحم های خفن دور بمانم !!!

البته این جوان اجیره شد اگر تلفن را با صدای نفس نفس بلند قطع نمی کرد  به او می گفتم بابا به آنها که تو را اجیر کرده اند تا تهدیدات شجاعانه تلفنی آنهم از نوع تلفن کارتی کنی برو به آنها بگو :

شما که چند ده میلیارد تومان رانت کوفتی و سوی استفاده از موقعیت اداری نوش جان کرده اید! بابا فقط 5 میلیارد تومانش را بابت حق سکوت بمن میدادید ! و آنوقت از تمام امکانات و هنرم برای جاده پاک کنی شما برای خوردن هر چه بیشتر  رانت و بیت المال بهرمند می شدید! نه اینکه فقط برای ترساندن طرف بیاید نفر اجیر کنید و با تهدید خشک و خالی بنده را وادار به سکوت کنید !

نگویید آقای شجاعی پاک و مومن و دست و چشم و دل پاک و سیر است و در عمرش ریالی حرام نخورده و در مدت مدیریتش اجازه نداده سر سوزنی اموال بیت المال هدر رفته باشد. بابا آدمی  امروز یک جور است فردا یک جور دیگر !!! حتم بدانید اگر شما 5 میلیارد تومان را بمن بدهید حتما می گیرم باور نمی کنید به جان و مال و پست های شما قسم می خورم که بگیرم!!! آنوقت بگید آقای شجاعی اهل معامله نیست !!!
---
ازطنز بسیار سیاه و شرم آور بالا که بگذرم ، وافعا جای تاسف دارد که فردی چون حقیر سعید شجاعی سعدی با توان تخصصی و تجربه بالای و سوابق پژوهش علمی در سه رشته کامپیوتر و برنامه ریزی اجتماعی و جهانگردی و فنی  و با نگارش صدهها مطلب و تحلیل و مقاله بدو زبان انگلیسی و فارسی که فقط در یک شبکه سیاسی و سطح بالایی بنام تویتر توانسته ام نزدیک به 10000 نفر از اساتید  دانشگاه و معلمان مدارس و پژوهشگران و مسئولین سازمانهای جهانی و برخی مقامات بین المللی و

 نویسندگان کتاب و مقاله نویسان و شبکه های تلوزیونی و رادیویی و غیره که به دوبارارسال دعودتنامه اقامت دائم در آمریکا بی توجه بوده و اولین فارسی کننده ویندوز اکسپی پروفیشنال در سال 82 و 83 بوده علاوه بر آنکه چند سال است توسط مغرضین ریاکار و خوردگان بیت المال و دیگر کسانی که چشم بهتر از خود ندارند !!! در نهایت محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی روبرو بوده و برای منافع مردم و کشور همه را مظلومانه تحمل کرده تا از تحمیل جنگ و تجاوز به ایران بزرگ اسلامی (با نگارش و انتشار تحلیل و مقاله و نامه به سران سازمانها و مقامات دنیا بعنوان یک شهروند ساده و یک پژوهشگر حوزه فرهنگ و صلح

 جهانی در اینترنت) جلوگیری نماید و حالا بجای قدردانی و جبران گذشته و استفاده کامل از توان تخصصی بنده با این تهدیدات بچگانه در شهرم روبرو باشم.کجای دنیا با افراد فرهیخته و سرمایه ملی و معنوی خودشان چنین می کنند؟! کجای دنیا سراغ دارید که افراد بدرد بخور را دستگاهای اداری و امنیتی اجازه دهند مورد تهدید و پرونده سازی و تحریم !!! و تنگنای همه جانبه شرم آور قرار گیرند.بله این بود طنز زشت و طنز تلخ سیاه زمانه ما است.    
 
 
/ 0 نظر / 38 بازدید