المپیک لندن 2012 و حوادث زشت سیاسی منطقه


المپیک اوج دوستی و همبستگی ملل جهان!
----
بنی ادم اعضای یکدیگرند.... که در افرینش زه یک گوهرند(پیکرند)  
----
چو عضوی بدرد اورد روزگار....دگر عضوها را نماند قرار  
---
 تو کز محنت دیگران بی غمی....نشاید که نامت دهند ادمی
(سعدی بزرگ)
---
The olympic games 2012  will be openned next week in london.these games have always been the symbols of humanity and exchange of peace and art and culture and so on.unfortunately, during the recent days, all people of the world,  is watching the bloodshed and brother-killing in syria under foreign powers influence.
---
up to now, about 5 israeli citizens, have been set themselves on fire in order to protest the wrong political  and warful  policies  and economical,social discrimination of the recent govt. in israel.
---
a dirty genocide, is udertaking against of moslem people in Myanmar(burma) just for their religion.no ones in the world, till now , not only do nothing to stop this evilly and bloodshed action,but expressing their protestions. but some states like iran..
----
now, i said shogaiee saadi,as a peacful and political blogger,  asking! does olympic of london, able to stop the above cases. if not for ever,how about a short time!.
---
however, whether the olympic of london, can does or not, the above mentionted!. the olympic games have always, been the symbols of all good and loving things in the world.
said shogaiee saadi, iran,shiraz.


 
---
شروع هر المپیک همراه با شادی و تبادل احساسات پاک انسانی بوده است و پیروزی و یا شکست هر ورزشکار اوج افتخار و یا ناکامی  در حیات ورزشی ان ورزشکار و به طبع ان کشور صاحب ان ورزشکار و  در ان المپیک بحساب می اید. المپیک لندن 2012 که از هفته اینده شروع خواهد شد نیز از این قائده مستثنی نمی باشد.
---
ایا این المپیک لندن  می تواند مرحمی باشد بر زخمهایی که بشریت قرن 21  بدست خود بر سر خود اورده ویا  می اورد.در همین روزهای که بازیهای المپیک لندن قرار است تا 4 روز دیگر اغاز گردد ایا دولت و  مردم سوریه با دخالت خارجیان باید به این وضع اسفناک و خون و خونریزیهای بی حساب و کتاب  تن دهند؟!.
---
 و ایا سوریه  در استانه حمله همه جانبه ناتو و اعراب حامی انها  بر علیه او قرار ندارد ؟! و اگر چنین شود و انطور که دولت سوریه بطور ضمنی اعلام کرده است از سر ناچار با سلاح شمیایی و مانند ان به دفاع از خود بپردازد ایا تلفات و عواقب و تبعات چنین جنگی بر منطقه و جهان و محیط زیست در نظر گرفته شده است؟!.ایا المپیک می تواند باعث شود تا خارجیان دخالت در سوریه را متوقف نمایند و مردم و دولت سوریه را برای رسیدن به یک توافق عادلانه و ملی به حال خود واگذارند؟!.
---
از سوی دیگر انطور که خبرگزاریها و تصاویر ارسالی از اسراییل حکایت می کنند تا کنون 5 نفر از شهروندان اسراییلی (و احتمالا در ساعات و روزهای اتی تعدادی بیشتر) اقدام به خود سوزی بمنظور اعتراض به بی عدالتی و تبعیض و فقر بی کفایتی دولت جنگ طلب اقای نخست وزیر یعنی  بنیامین نتانیاهو و دو همراه جنگ طلب دیگرش یعنی  باراک و لیبرمن نموده و یا خواهند نمود. ایا المپیک لندن  که باید (  مثل همه المپیکهای دیگری که تا کنون برگزار شده است ) مظهر و نماد نوع دوستی و صلح و عدالت باشد.می تواند کمکی به این ستمدیدگان اسراییلی در مقابل دولت زورگو و جنگ طلب و بی رحم کنونی ان نماید.
---
بنده تقریبا شکی ندارم که شخص اقایان نتانیاهو و لیبرمن و باراک  و همفکران جنگ طلب انها در دولت کنونی اسراییل ! اگر ببینند که بر دامنه اعتراضات همه جانبه مردم اسراییل و منطقه و جهان به سیاستهای اشتباه و تورم زا و  جنگ طلبانه و ضد انسانی  انها روز بروز افزوده می شود  . ناگهان  و در هنگامی که توجه همگان در دنیا به این بازیها در لندن جلب شده است  برای منحرف کردن افکار عمومی از نادانیها و بی کفایتی های  خود و اطرافیانشان !  به سوریه یا لبنان  و یا غزه و یا ایران اسلامی حمله کنند و مردم اسراییل و منطقه و جهان را در عمل انجام شده قرار دهند.در این صورت ایا جنگ شدید و ویرانگر و بسیار پر تلفات منطقه ای و جهانی در نخواهد گرفت؟!. ایا المپیک لندن می تواند جلو این حماقت فاجعه بار را بگیرد؟!.
---
اخبار حکایت از کشتار بی رحمانه و وحشیانه گروه کثیری از مسلمانان برمه سابق و یا میانمار کنونی  انهم بدلیل مسلمان بودن انها دارد. حالا که وجدان  و چشم همه سیاستمداران غربی و غیر غربی بر روی این کشتارها عمدا بسته شده است. ایا المپیک لندن می تواند سبب شود تا این وجدانهای خفته و این چشمهای عمدا بسته شده ی این سیاستمداران و رسانه های تحت کنترل انها  بیدار و باز گردند تا جلو کشتار وحشیانه بیشتر انسانهای بی گناه در میانمار  گرفته شود!. سازمان حقوق بشر و سازمان ملل و دول مدعی حامی عدالت و ازادی بیان و اعتقاد ایا از  سکوت خود شرم نمی کنند؟!.
---  
در هر حال چه المپیک بتواند به موارد بالا عمل کند و یا نکند بازیهای المپیک لندن فرصتی بسیار عزیز  و دوستداشتنی است برای ایجاد تبادل احترام و  دوستی و فرهنگ و هنر و احساسات پاک  تماشاگران در ورزشگاه و یا پای گیرندهای خود در منزل نسبت به هنر نمایی  ورزشکاران  و برنامه های جانبی مسابقات است. پس درود بر المپیک و نقش سازنده ان در همبستگی و صلح  بین ملل و دول جهانی.
---
سعید شجاعی سعدی-شیراز     

/ 0 نظر / 13 بازدید