طنز بسیار مهم

بسم الله الزحمن الرحیم
یادآوری:کما فی سابق این طنز نیز به رهبر فرزانه و ادیب حضرت آیه الله خامنه ای ارسال و تقدیم گردید.
طنز "آقا تسلیم"
آقا تسلیم! اعترافات سعید شجاعی سعدی
 قبول دارم زورتان زیاد است! قبول دارم  همه جا دست دارید.قبول دارم توی این شهر چنان نفوذ دارید که کسی جلودار شما نیست.قبول دارم شما در این ولایت یک شبه هر نفری را که بخواهیداز همه نظر نیست نابود می کنید.قبول دارم آنچنان پولتان و قدرتتان از پارو بالا میرود که گنده گندهها را سه سوته فیتیله پیچ می کنید! چه برسد بمن بینوای ضعیف را.قبول دارم گروه اوباش و اراذل دوربرتان که الحق خوب هم جیب هایشان را پر می کنید ! کاملا مطیع و فرمانبر شما هستند و با اراده شما هر کسی را که بخواهید
 زمینگیر می کنند.قبول دارم بی رحم و تقوا هستید و از انجام هر کاری ابایی
ندارید!.قبول دارم محل و شهر از آن شما و در ید قدرت ابر قدرتی شما است!.
بجان شریفتان من نه تهدیدی برای پولهای باد آورده شما هستم.و نه مانعی برای اوجگیری هرچه بیشتز قدرتتان در شهر.اصلا من عددی نیستم!.اما به همان جان شریفتان قسم من  فقط دنبال حق خودم هستم.نه دادستان هستم و نه رییس بازرسی و غیره که بخواهم مچ شما را بگیریم !آقا اگر آنقدر زور و قدرت در این شهر دارید که هر چقدر بخورید و هر کاری کنید کسی جرات نکند یقه تان را بگیرد .حتما حقتان بوده!
 بمن چه که فضولی کنم !.تازه مگر سرم بر تنم سنگینی کرده که پای در کفش شما کنم. آخه وقتی عوام ساده هم این حقیقت غیر قابل انکار را میداند که شما مثل شبکه تارهای عنکبوت همه جا در این شهر حضور دارید و از یکدیگر بشدت و تمام قد برای جلوگیری از بخطر افتادن منافع تان
 حمایت می کنید و لدر وار همه موانع را از سر راهتان بی کمترین رعایت شئونات اخلاقی و دینی و جوانمردی بر میدارید !  آنوقت من کی باشم که اولا آن را ندانم و ثانیا موی دماع آن جنابان قدر قدرت گردم.بجان شریفتان در دلم از این همه جلال و شکوه و
قدرت شمادر این شهر شگفت زده هستم و دعا میکنم ابدا از قدرت و هبستگی شما سر سوزنی کم نشود هر چه خوردید و هرچه بردید گوارای وجودتان !.اصلا بیت المال اگر بیت الحال هم برای شما گردد آقا شرافتان حقتان است!.کلی زحمت کشیدید تا به این مال و منال و قدرت در این شهر برسید پس من و امثال من کی باشیم که مدعی شما سروران ابر قدرت در این شهر باشیم.خیالتان راحت اصلا بمن و به هیچکس دیگر مربوط
نیست که قبلا برخی از شما به نان شب محتاج بودید و الحمدالله ! هم اکنون به میلیارد می گویید پول خورد توی جیب!.شما راحت و خوش باشید! اگه به منه ! بجهنم  که شهر
 ما شیرازکه الکی عنوان پایتخت فرهنگی کشور را یدک می کشد!. اینقدر بنسبت اصفهان و تهران و تبریز و غیره عقب مانده وبافت فرسوده آن ننگ معماری شهروکشور
شده است.مهم اینست که بودجه های عمرانی شهر یک بعنوان رانت راست به جیب شما عزیزان صاحب قدرت و شبکه برود .مردم این شهر دندشان نرم می خواستند مثل شما صاحب نفوذ و قدرت و باند و گروه بویژه گروه اوباش و اراذل شریف جاده صاف کن بشوند تا بودجه های عمرانی به جیب آنها هم برود.بلاخره بچه آدم باید حد و اندازهای خودش را خوب بداند و با شاخ گاو سربسر نشود!.در پایان امیدوارم با این پاچه خواری فراوان که از این گروه ابر قدرت در شهرم کردم مرا هم به نان و نوای برسانند و مورد رحم و شفقت و بخشش آنها قرار گیرم.و پست و مقامی در خور پاچه خواریم نصیبم فرمایند.آمین.
سعید شجاعی سعدی -شیراز 19 امرداد 1393  
www.twitter.com/shogaiee
----
www.facebook.com/said.shogaiee.1
  
/ 0 نظر / 11 بازدید