جنگ یا صلح ! نابودی جهان و یا پیشرفت و توسعه منطقه و جهان!.

برسم معمول بعد از خواندن مقدمه انگلیسی شما می توانید مقاله مهم بنده در مورد احتمال بروز جنگ بین ایران اسلامی و اسراییل و حامیان غربی و عربی و غیر عرب انها  و راههای پیشنهادی بنده برای تبدیل دشمنیها به دوستی  بین ج.ا.ا و مدعیان را مطالعه فرمایید. لطفا با دقت فراوان این مقاله را مطالعه فرمایید و در صورت تمایل دیگران را نیز به خواندن این مقاله و حدود 400 مقاله صلح طلبانه و هشدارگونه حقیر با تجربیات و مهارتهای تخصصی روز جهان سفارش فرمایید.
---
From : said shogaiee saadi- as a simple political and cultural  blogger on internet about international relationship, specially, relation of I.R.I with other states.and also as a simple citizen and peacful from iran. who is in belief  that the terro and the terrorism is always and anywhere condemned, in iran for terro of the all peacful  and excellent-manner nuke scientists, and in bulgaria for terro of israeli  innocent tourists, both terrorist operations are deeply condemned and inhuman! as well as the same. i hereby, expressing the GOD peace upon all victims of terrorist in all part of the world without consideration of their states and religions and races.
---
To:the recent  radical govt. in israel and his  allies in the NATO and also in  some pro-west and israel arab and unarab states and all free people and states of the world which may be looking for the" truth", too.
---
said shogaiee saadi, iran,shiraz,july,8,2012
---
mobile-0098-09177151120
---
email-shogaie2@gmail.com
saadiman2006@yahoo.com
---
you can also put your comments about my all 400 political and peaceful posts in all 20 weblogs of mine.you can simply getting to all my 20 weblogs by searching my full name in english or persian as follow.
said shogaiee saadi,or سعید شجاعی سعدی
---
please forget any military attacks or terrorist operations against I.R.I. at all.  the REASON of my suggestion is very simple.if you do any kind of  terro or attacking on iran, by any plea ,without a doubt, iran and his allies will retaliate as well as your opreations, according to supreme leader of i.r.i speech on march,22,2012 in the holly city of MASHHAD.SO, please be careful about what you saying or doing about iran.specially, please do not forget !  two important presidential elections will be done in both states, i.r.i and usa(this year in usa and about five months latter in iran).
---
in my opinion, the political situation in both states likely and seemingly will be changed, so,the peace is near! do not hurry up  for the  war! and going to the hell !.islamic iran and the west and their allies will  not need the war , they need to each other, for  cooperation in all fields ...all of us must dawning to the war and bloodshed, and also greeting to the peace, too.
---
historically, i think, iran is similar to the west than other states like china and russia, so, any more dirty and wrong military or terrorist actions of  you against i.r.i ! can simply change this situation,and sending iran to the other side undesirably,and forcedly, although, i think , iran is very intersted in  having an excellent relations with all state , from the russia and china to the west states in all fields, and i  believe this method is the best for the regional and the world peace and stability
---
in final, if you want to know more about  my peaceful  and  useful suggestions for avoiding the possible war between iran and his allies and the west & israel and  their allies!.please read the rest of this important article in following text in persian directly, or translate it by google or others, then, studying it.indirectly,too.
---
said shogaiee saadi, iran,shiraz,july,8,2012
---
اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است.با دوستان مروت .با دشمنان مدارا
(سعدی بزرگ)
---
حمله احتمالی غرب و اسراییل و کشورهای عربی و غیر عرب حامی غرب و اسراییل به ایران اسلامی و یا سوریه و لبنان و غزه نه تنها سر سوزنی برای انها منافع سیاسی و اقتصادی و غیره  در پی نخواهد داشت که بدلیل واکنش بسیار شدید ایران اسلامی و سوریه و حزب الله و حماس و متحدان انها در منطقه و جهان هزینه های  همه جانبه و بسیار زیاد و غیر قابل جبرانی را به غرب و اسراییل و حامیان انها وارد خواهد ساخت. فراموش نکنید جنگ دو طرف درگیری را دچار صدمات و خسارت و تلفات فراوان می کند و نه یک طرف را! بخصوص اگر یک طرف جنگ ایران قدرتمند باشد. اشتباه بزرگ شما این است که فکر می کنید ایران عراق و افغانستان و لیبی و حتی سوریه است! وای بحال شما با این ارزیابیهای کودکانه و احمقانه شما!.
---
در این بین نباید مداخله دیر و یا زود کشورهای بزرگ و قدرتمندی چون چین و هند و بخصوص روسیه تحت مدیریت پرزیدنت پوتین زیرک را از نظر دور داشت. انها بخوبی می دانند که اگر برفرض  میلیاردها بار محال ! غرب و اسراییل و حامیان عرب و غیر عرب انها بتوانند ایران اسلامی و سوریه و غزه و حزب الله را شکست دهند !!! در این صورت نوبت به تجزیه و شکست چین و هند و بخصوص روسیه خواهد رسید که نشانه های ان از هم اکنون اشکار است .
----
متاسفانه غرب و اسراییل و نیز  دول عربی و غیر عرب حامی انها بشدت در حال افرینش یک فاجعه غیر قابل جبران در حد شروع یک جنگ جهانی سوم می باشند!.انها بجای کنار امدن با جمهوری اسلامی و پذیرش حق قانونی غنی سازی و دیگر فعالیتهای صلح امیز هسته ای در ایران همواره و هر ساعت بدنبال وضع تحریم و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی تازه ای  برعلیه منافع و موجودیت و تمامیت ارضی و منافع ملی ایران اسلامی می باشند!. و تقریبا هر دقیقه نیز تهدیدی جدید از انها بر علیه ایران صادر می شود!!!.
---
بنده سعید شجاعی سعدی بعنوان یک وبلاگنویس سیاسی و یک تحلیلگر اینترنتی و نیز بعنوان یک شهروند ساده و صلح خواه و بی ادعای  ایرانی که نهایت ارزویش برقراری صلح و امنیت  و روابط همه جانبه و  هرچه بهتر و بیشتر در روابط بین الملل  بین همه کشورهای جهان  و بخصوص روابط بین الملل ایران اسلامی  با همه کشورهای جهان است. از دول غربی و اسراییل و حامیان انها درخواست می کنم بجای بازی با اتشی که نهایتا می تواند حیات را از روی زمین بردارد!!!
---
به سمت پذیرش واقعیتهای منطقه و جهان و دوستی با ایران پیش روید . این عمل نه تنها منافع همه جانبه همه کشورهای منطقه و جهان را تامین می کند که غرب و اسراییل و حامیان عرب و غیر عرب منطقه ای و فرا منطقه ای انها دیگر نیازی ندارند برای انحراف افکار عمومی مردم خود هر سال به این کشور و یا ان کشور حمله کنند و دولت و ملت خود را به زیر بار هزینه های چند صد میلیارد دلاری تا چند ترلیون دلاری  جنگ بفرستند و یا تلفات فراوان را به انها تحمیل نمایند و از مردم خود نزد افکار عمومی جهانیان کشورجنگ طلب و زورگو و ظالم بسازند!.
---
بنده نه خود را معلم اخلاق می دانم و نه یک ناصح!. اما واقعا ایا تا کنون فکر کرده اید چقدر در روابط بین الملل غرور و تکبر و تبعیض و گستاخی غیر ضروری بخرج داده و یا می دهید و نیز خود را بیش از حد قدرتمند و دیگران را بیش از حد کوچک و ضعیف می شمارید؟!. ایا شده است یک بار برای همیشه چشمهایتان و افکارتان را بشویید! و با چشم و افکار پاک به دولت و مردم بزرگ و کهن و متمدن و بافرهنگ و صلح طلب ایران و توانمدیهای فوق العاده انها  و یا توان کشورهای دیگری که ممکن است روش سیاسی انها با سیاستهای شما همراه نباشد بیندیشید؟!.
---
ایا بهتر نیست بازی و سیاستهای غلط و کثیف تحریم و تهدید  و تحقیر را در مورد ایران اسلامی کنار بگذارید؟!.ایا کور شده اید و این همه منابع زیر زمینی کانی و غیر کانی در ایران را نمی بینید؟!. ایا استعداهای درخشان ایرانیان در کسب تخصص و نواوریهای پیشرفته و موثر در تمدن و فرهنگ و صنعت و علم روز جهان را نمی فهمید و یا انها را حتی در بین ایرانیان ساکن در کشور خود می بینید اما خود را به نفهمی می زنید؟!.ایا این همه پیشرفت  های همه جانبه را  در ایران  انهم در نهایت اعمال  تهدید و تحریمهای کثیف شما بر ضد مردم تمدنساز ایران با هشت هزار سال سابقه در جهان را نمی بینید و یا می بینید و می فهمید اما خودتان را بکوری و یا کری زده اید؟!.
---
من برای شما  دول غربی و اسراییل و عرب و غیر عربی حامی شما بسیار متاسفم! متاسفم که منافع و مصلحت خودتان را نمی فهمید!.متاسفم  که دوست و دشمن واقعی خود را نمی شناسید ! متاسفم که فکر می کنید با تهدید و تحریم و نیز ترور دانشمندان  سرفراز هسته ای ایرانی  و مانند انها ! ایران و ایرانی را از پا در می اورید!.متاسفم که اینقدر غرور کاذب دارید! متاسفم که اینقدر بطور شرم اوری گستاخ و تعبیض گرید! متاسفم که قدر دوستی با مردم و دولت ایران را نمی شناسیدو توان همه جانبه ایران و ایرانی را دستکم می گیرید!. متاسفم که بجای فرصت سازی فرصت سوزی می کنید!.متاسفم که دروغ می بافید و حقایق را در مورد ایران و غیره وارانه جلوه می دهید! و فکر می کنید با این کار به ایران اسلامی و جمهوری اسلامی ضربه می زندنید اما نمی دانید در واقع به خودتان و در جهت منافع روسیه و چین ضربه کاری وارد می سازید! بنده سعید شجاعی سعدی شخصا معتقدم ایران به لحاظ تاریخی اشنایی بیشتری نسبت به غرب دارد تا روسیه و چین . اما رفتار زشت و کودکانه شما با تحمیل فشارهای همه جانبه در حال تغییر  جهت این شناخت نسبت به چین و روسیه میباشد. و این با توجه به امکانات و توانمدیها و ذخایر همه جانبه موجود در ایران و موقعیت بسیار حساس و مهم منطقه ای و جهانی ایران  می تواند بزرگترین ضربه ای باشد که شما غربیان و اسراییل و اعراب حامی شما به منافع و امنیت ملی خودتان با دست خودتان وارد می سازید. هرچند بنده باز اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران در شرایط عادی بسیار علاقمند است تا بهترین ارتباط و مناسبات همه جانبه را با همه کشورهای جهان داشته باشد. هنوز دیر نشده سریعا در رفتار و سیاستهای کودکانه و غلط و فاجعه بار خودتان نسبت به ایران تجدید نظر کنید و مطمئن باشید در چنین صورتی ایران اسلامی با اغوش باز از شما استقبال خواهد کرد.
---
ضمنا یادتان باشد ترور و ادم کشی کثیف و محکوم است چه از نوع ترور وحشیانه دانشمندان هسته ای  سرفراز و جاوید  و صلح طلب سرزمین مقدس ایران اسلامی! و چه ترور کثیف  جهانگردان بیگناه و بی خبر از همه جای اسراییلی در بلغارستان که برای تعطیلات به انجا رفته بودند!.
---
اما متاسفانه  پلید  و زشت تر از این دو ترور ان است که اقای نتانیاهو نخست وزیر بسیار تندرو  و دو یار جنگ طلب ایشان در دولت کنونی اسراییل اقایان باراک وزیر جنگ(دفاع) و لیبرمن وزیر امورخارجه هنوز چند دقیقه از عملیات تروریستی در بلغارستان نگذشته و قبل از انکه اتش و خاکستر این عملیات خبیثانه فرو کش نماید و نیز حتی قبل از انکه دولت بلغارستان اغاز تحقیقات رسمی برای شناسایی عوامل احتمالی ان  را اعلام کند ! برای انحراف اذهان عمومی مردم اسراییل و جهان از بحرانهای شدید و عمیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود در اسراییل که  تاکنون به خودسوزی 6 نفر و برگزاری تقریبا همه روزه تظاهرات ضد دولتی در اسراییل انجامیده است .
---
ناگهان! اعلام می کند ایران اسلامی و حزب الله در این عملیات دست داشته است! و این در حالی است که نه تنها رسما ایران این عملیات را تروریستی خوانده و محکوم کرده است  که در مقابل (تا انجا که بنده اطلاع دارم) هیچ مقامی در دولت اسراییل متاسفانه نه تنها هیچ یک از ترورهای دانشمندان هسته ای مظلوم ایرانی را محکوم نکردند که در مواردی با وقاحت تمام ان را تایید هم نمودند! در این حال و با این شرایط نتانیاهو قول میدهد! با تمام قوا انتقام این  عملیات تروریستی اخیر بلغارستان را از ایران اسلامی خواهد گرفت(نقل بمضمون)!!!.
---
حال از انجا که بارها رهبر خردمند ایران اسلامی و بخصوص در سخنرانی دوم فروردین سال 91 جاری خود  اعلام کرده اند.جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا و با استفاده از همه امکانات داخلی و خارجی خود به هر عملیات و تهاجم تروریستی و تجاوزات احتمالی  در همان سطح پاسخ خواهد داد . می توان پیش بینی کرد اگر دولت تندرو و متاسفانه جنگ طلب کنونی اسراییل و یا حامیان ان به هر بهانه ای دست به عملیات جنون امیز بزند باید انتظار پاسخی فوری  و کوبنده را داشته باشد که این یعنی نهایتا اغاز جنگی که همانگونه که بارها اعلام کرده ام معروف خواهد شد به جنگ فاجعه بار جهانی سوم!!!. دول غربی و اسراییل و کشورهای عرب و غیر عرب حامی انها باید بخوبی بدانند که "کسی که در خانه شیشه ای زندگی می کند نباید به خانه همسایه سنگ پرانی کند".
---
پس بنده سعید شجاعی سعدی بعنوان یک وبلاگ نویس سیاسی و یک تحلیلگر اینترنتی روابط بین الملل با صدای بلند ! عرض می کنم که :
درود بر صلح و ثبات و برادری و همبستگی منطقه ای و جهانی  و تبادل فرهنگ و هنر و علم و تجارت  ازاد بین همه ملل و دول منطقه و جهان!
---
لعنت خدا و بشریت بر جنگ و کشتار و خونریزی و تبعیض و زورگویی و زورگیری و خیانت در روابط بین الملل! و با ارزوی قلبی حقیر برای هدایت الهی همه سیاستمداران و مسئولان جنگ طلبی در دنیا !  که برای حفظ عمر و قدرت  بسیار ناچیز و کوتاه دنیایی و "نا ماندنی " خود حاضر به راه انداختن جنگ و کشتار و ویرانی و اوارگی چند میلیون و یا چند ده  و یا چند صد میلیون از انسانهای بیگناه می باشند!.

--
سعید شجاعی سعدی-شیراز-
09177151120همراه-یکشنبه 8 مرداد 91    
        
    

/ 0 نظر / 11 بازدید